QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Clasificarea balantelor de verificareClasificarea balantelor de verificare


Balantele de verificare se clasifica dupa mai multe criterii, si anume:

dupa felul conturilor pentru care se intocmesc;dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind;

dupa continutul si forma grafica de prezentare, etc..

Astfel, dupa felul conturilor pentru care se intocmesc, balantele de verificare se impart in:

balante de verificare ale conturilor sintetice, sau generale, care se intocmesc pe baza datelor preluate din conturile sintetice;

balante de verificare ale conturilor analitice, care se intocmesc pe baza datelor preluate din conturile analitice. Ele se intocmesc pentru fiecare cont sintetic care a fost desfasurat pe conturi analitice, inainte de a se intocmi balanta de verificare generala, si au drept scop, verificarea exactitatii inregistrarilor din conturile sintetice si cele analitice prin concordantele care trebuie sa existe cu privire la soldurile initiale, rulaje, sume totale si soldurile finale.

Dupa numarul egalitatilor pe care le cuprind, balantele de verificare sintetice sau generale, se impart la randul lor in balante de verificare cu o serie, cu doua serii, cu trei serii si cu patru serii de egalitati.

Dupa continutul si forma grafica de prezentare, unele dintre acest balante pot fi intocmite intr-o singura varianta, iar altele in doua variante, astfel:

balantele de verificare cu o serie de egalitati, care se intocmesc grafic sub forma tabelara si se prezinta din punct de vedere al continutului, in doua variante, si anume: fie ca balanta de sume, cuprinzand doua coloane de sume, debitoare si creditoare, al caror total trebuie sa fie egal; fie ca balanta de solduri, cuprinzand doua coloane de solduri, debitoare si creditoare, care, de asemenea, trebuie sa fie egale intre ele ;

balante de verificare cu doua serii de egalitati, care mai poarta denumirea si de balante de verificare a sumelor si soldurilor, se intocmesc grafic sub forma tabelara si se prezinta din punct de vedere al continutului intr-o singura varianta, rezultata din combinarea balantei de sume cu balanta de solduri. Ea cuprinde patru coloane, doua de sume, debitoare si creditoare, si doua de solduri, debitoare si creditoare, ceea ce permite stabilirea a doua serii de egalitati intre totalul coloanelor-perechi (de sume si, respectiv, de solduri) ;

balanta de verificare cu trei serii de egalitati, care se prezinta din punct de vedere al continutului intr-o singura varianta, ca balanta de rulaje cu solduri initiale si finale, motiv pentru care mai poarta si aceasta denumire, iar din punct de vedere grafic, se prezinta in doua variante, si anume: fie sub forma tabelara cu sase coloane, din care doua pentru solduri initiale, debitoare si creditoare, doua pentru rulaje lunare, debitoare si creditoare si doua pentru solduri finale, debitoare si creditoare, ceea ce permite stabilirea a trei serii de egalitati intre totalurile coloanelor-perechi (de solduri initiale, de rulaje si de solduri finale); fie sub forma unui tablou intocmit dupa principiul matriceal care contine aceleasi egalitati, dar la intretaierea randurilor cu coloa­nele, si in care rulajele din perioada curenta sunt redate prin formule contabile . Ultima varianta poarta denumirea de balanta-sah, pentru ca are forma unei table de sah;

balanta de verificare cu patru serii de egalitati, denumita si balanta de rulaje lunare cu sume precedente si solduri finale se pre­zinta sub aspectul continutului si al formei grafice de intocmire, intr-o singura varianta si anume sub forma unui tabel cu opt coloane, din care doua pentru sumele din lunile precedente, debitoare si creditoare, doua pentru rulajele lunii curente, debitoare si creditoare, doua pentru sumele totale, debitoare si creditoare si doua pentru soldurile finale, debitoare si creditoare, ceea ce permite stabilirea a patru serii de ega­litati intre totalurile coloanelor-perechi (de sume din lunile precedente, de rulaje ale lunii curente, de sume totale si de solduri finale).

In ceea ce priveste balantele de verificare analitice sau auxiliare, acestea se clasifica la randul lor dupa felul soldului pe care il pre­zinta conturile pentru care se intocmesc la sfarsitul perioadei, in: ba­lante de verificare analitice pentru conturi monofunctionale si balante de verificare analitice pentru conturi bifunctionale. In continuare, balan­tele de verificare analitice pentru conturi monofunctionale se clasifica dupa numarul etaloanelor de evidenta utilizate, in: balante de verifi­care analitice pentru conturi cu un singur etalon de evidenta (banesc) si balante de verificare analitice pentru conturi cu doua etaloane de evi­denta (natural si banesc).

Balantele de verificare se intocmesc, de regula, la sfarsitul unei pe­rioade de gestiune, luna, trimestru sau an, si ori de cate ori necesitatile impun acest lucru, in scopul verificarii exactitatii inregistrarilor con­tabile.


1. Balantele de verificare sintetice


Balantele de verificare sintetice se impart in functie de numarul egalitatilor pe care le contin in: balante cu o serie de egalitati, cu doua, cu trei si cu patru serii de egalitati.


a). Balanta de verificare cu o serie de egalitati se prezinta sub doua forme:

balanta de sume, care cuprinde egalitatea:

Totalul sumelor debitoare = Totalul sumelor creditoare

TΣD     TΣC


unde


Totalul sumelor debitoare = Soldul initial debitor + Rulajul debitor

TΣD Sid Rd

Totalul sumelor creditoare = Soldul initial creditor + Rulajul creditor

TΣC     Sic Rc

Balanta de verificare a sumelor


Simbolul conturilorDenumirea conturilorTOTAL SUME

Debitoare

Creditoare

nTotal

TSD

= TSC


balanta de verificare a soldurilor: este asemanatoare cu cea sumelor, cu deosebire ca in locul coloanelor perechi de sume cuprinde soldurile finale, trebuind sa existe egalitatea:

Totalul soldurilor finale debitoare = Totalul soldurilor finale creditoare

TSfd   TSfcBalanta de verificare a soldurilor


Simbolul conturilor

Denumirea conturilor

SOLDURI FINALE

Debitoare

Creditoare

n
Total

TSfd

TSfc


Aceasta varianta permite cunoastere rezultatelor activitatii pe perioade scurte de timp.


b). Balanta de verificare cu doua serii de egalitati rezulta din combinarea balantei de sume cu balanta de solduri, avand la baza egalitatile:

Totalul sumelor debitoare = Totalul sumelor creditoare

T D     T C

Totalul soldurilo finale debitoare = Totalul soldurilor finale creditoare

TSfd   TSfc


Balanta de verificare a sumelor si a soldurilor

Simbolul conturilorDenumirea conturilorTOTAL SUME

SOLDURI FINALE

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

n


Total

TSD

TSC

TSfd

TSfc


c). Balanta de verificare cu trei serii de egalitati separa soldurile initiale de rulaje si cuprinde egalitatile:


Totalul soldurilor initiale debitoare = Totalul soldurilor initiale creditoare

TSid Tsic

Totalul rulajelor debitoare = Totalul rulajelor creditoare

TRd   TRc

Totalul soldurilor finale debitoare = Totalul soldurilor finale creditoare

TSfd   TSfc


Din punct de vedere grafic, aceasta se poate prezenta in doua variante si anume: fie sub forma tabelara cu sase coloane, fie sub forma matriceala (balanta de verificare sah).Balanta de verificare sah, spre deosebire de balantele in forma tabelara, reda si corespondenta conturilor in care s-au inregistrat operatiile economice in functie de continutul lor economic.


Balanta de verificare cu trei serii de egalitati

Simbolul

conturilor

Denumirea

conturilor

SOLDURI INITIALE

RULAJE

SOLDURI FINALE

Debi­toare

Credi­toare

Debitoare

Creditoare

Debi­toare

Credi­toare.

.

n


Total

TSid

TSic

TRd

TRc

sfd

sfc


Balanta de verificare sah


Conturi

debitoare

Sold initial debitor

Sid

Contul

,,A'

Contul

,,B

Contul "C'


Contul "D'
Contul "N'

Total rulaj debitor TRD

Sold final creditor Sfc

Conturi

creditoare

Sold initial creditor Sic

Total, solduri initiale

Sic ,,A'

Sic ,,B'

Sic "C'

Sic "D'Sic "N'

X

X

Contul A

Sid "A'
TRd ,,A'

Sfc "A'

Contul B

Sid "B'
TRd ,,B'

Sfc ,,B'

Contul C

Sid "C'
TRd "C'

Sfc "C'

Contul D

Sid "D'
TRd ,,D'

Sfc "D'

Contul N

Sid "N'
TRd "N'

Sfc "N'

Total rulaj creditor TRc

X

TRc,, A'

TRc ,,B'

TRc "C'

TRc "D'TRc "N'

Total rulaje

X

Sold final debitor Sfd

X

Sfd "A'

Sfd ,,B'

Sfd "C'

Sfd "D'Sfd "N'


Total solduri finaleEgalitatile balantei de verificare sah sunt aceleasi ca si la balanta de verificare cu trei serii de egalitati, cu deosebirea ca ele se inscriu o singura data la intretaierea randurilor si coloanelor respective.


d). Balanta de verificare cu patru serii de egalitati: este cea mai complexa si se prezinta numai sub forma tabelara, cuprinzand egalitatile:

Totalul soldurilor precedente debitoare

TSpd

=

Totalul soldurilor precedente creditoare

TSpc

sau

Totalul soldurilor initiale debitoare

TSid

=

Totalul soldurilor initiale creditoare

TSic


Totalul rulajelor curente debitoare

TRcd

=

Totalul rulajelor curente creditoare

TRcc

Totalul rulajelor debitoare

TRd

=

Totalul rulajelor creditoare

TRcTotalul sumelor debitoare

TΣD

=

Totalul sumelor creditoare

TΣC

Totalul sumelor debitoare

TΣD

=

Totalul sumelor creditoare

TΣC

sauTotalul soldurilor finale debitoare

TSfd

=

Totalul soldurilor finale creditoare

TSfc

Totalul soldurilor finale debitoare

TSfd

=

Totalul soldurilor finale creditoare

TSfc2. Balantele de verificare analitice


Balantele de verificare analitice asigura verificarea concordantei dintre conturile analitice si sintetice prezentand conturile analitice ale fiecarui cont sintetic cu soldurile initiale, rulajele si soldurile finale in etalon valoric sau , atat cantitativ cat si valoric.

In functie de felul soldului pe care-l prezinta conturile la sfarsitul perioadei ele se clasifica in:

balanta de verificare analitica pentru conturile monofunctionale;

balanta de verificare analitica pentru conturile bifunctionale.


Balanta de verificare analitica pentru conturile monofunctionale cuprinde conturile monofunctionale care prezinta la sfarsitul perioadei de activitate un singur fel de sold: fie debitor, fie creditor. Acestea difera in functie de numarul etaloanelor de evidenta utilizate, intrucat la unele conturi analitice se utilizeaza un singur etalon de evidenta, cel valoric, iar la altele doua etaloane de evidenta: cantitativ si banesc.Balanta de verificare analitica a contului "Materii prime'


Conturi

analitice din Cartea mare

Denumirea conturilor analitice

Etalon natural

Cantitati

Total sume

Sold

In­trate

Iesite

Stoc

Debi­toare

Credi­toare


n

TotalCont sintetic

301Materii

prime

Balanta de verificare analitica cu doua coloane se utilizeaza pentru verificarea bunurilor (active) de natura materiala, care sunt numai conturi de activ si nu prezinta decat sold debitor.


Balanta de verificare analitica pentru conturile bifunctionale cuprinde conturile bifunctionale care se abat de la regula generala de functionare a conturilor de activ sau de pasiv, in sensul ca la finele perioadei pot avea fie sold debitor fie sold creditor. Verificarea soldului contului sintetic cu soldurile analiticelor lui prezinta particularitatea ca acestea din urma pot avea, unele, sold debitor iar altele sold creditor. De aceea, totalul soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor analitice, prin insumarea lor algebrica, este egal si in acelasi sens cu soldul contului sintetic respectiv.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }