QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente transporturi

Tratarea diferentelor constatate la verificarea conturilor de gestiune a documentelor de transport si a c.c.l.TRATAREA DIFERENTELOR CONSTATATE LA VERIFICAREA CONTURILOR DE GESTIUNE A DOCUMENTELOR DE TRANSPORT SI A C.C.L.1. TRATAREA DIFERENTELOR CONSTATATE LA VERIFICAREA CONTURILOR DE GESTIUNE SI A DOCUMENTELOR DE TRANSPORT SI A DECONTURILOR CU PLATA CENTRALIZATA


1.1. Neregulile in inregistrarea de sume in conturi si C.C.L. se numesc diferente de contare, iar cele facute la calcularea tarifelor se numesc diferente tarifare.

Diferentele de contare rezulta atunci cand casierul inregistreaza in conturi si C.C.L. alte sume decat cele inscrise in documentele prin care s-au incasat sumele, precum si din totalizarea inexacta a acestora.Cele mai frecvente cazuri de diferente de contare sunt: neinscrierea unor sume sau documente in conturi, inscrierea altor sume in conturi decat cele incasate prin documente, totalizarea inexacta a conturilor, neconcordanta dintre totalurile conturilor si cele inscrise in recapitulatiile generale si C.C.L., stabilirea inexacta a numarului de bucati de imprimate strict socotite si de vanzare cu pret fix etc. La incasarea centralizata sunt diferente de contare acelea care apar intre valoarea deconturilor si a facturilor aferente.

Diferentele de contare in minus reprezinta lipsuri banesti si se urmaresc pentru a fi incasate integral de la casierii care le-au comis, iar cele cu caracter infractional se aduc la cunostinta organelor de controlfinanciar intern pentru a se cerceta la statii diferentele de contare in minus, chiar daca au fost achitate de casier sau au fost emise decizii de imputare. Organele de control care au facut cercetarea intocmesc dosare de cercetare pe care le inainteaza la Oficiul juridic regional, pentru tratare.

Diferentele de contare in plus trebuie verificate si clarificate de serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale sau de serviciile verificatoare din D.C.V., iar cele care prezinta aspecte de neglijenta, infractiune sau caz penal se trimit organelor de control financiar intern regional pentru tratare.

Diferentele tarifare rezulta din calcularea gresita a tarifelor stabilite si incasate de casierii statiilor si agentiilor de voiaj.

Diferentele tarifare in minus se urmaresc pentru a fi recuperate de beneficiarii transporturilor. In cazul in care, din neglijenta casierului, diferentele tarifare nu s-au putut incasa in termen, acestea se imputa casierului vinovat, potrivit dispozitiilor privind raspunderea materiala a gestionarilor.

Diferentele tarifare in plus, mai mari de 200 lei de fiecare scrisoare de trasura la transporturile de marfuri, se comunica statiilor, urmand ca restituirea acestora sa se faca la cererea scrisa a clientilor procedandu-se potrivit punctului 1.10. din acest capitol.

Urmarirea si incasarea diferentelor tarifare si a celor de contare in minus se fac de statiile si agentiile de voiaj care au provocat diferentele, pe baza convolutelor de diferente primite de la regionala C.F.

La transporturile cu plata centralizata urmarirea si incasarea diferentelor de tarifare si contare in minus se fac de compartimentele de plati centralizate care au provocat acele diferente.

1.2. Diferentele in minus, atat cele de contare cat si cele tarifare stabilite de catre serviciile verificatoare din Directia de control a veniturilor si regionale, se comunica statiilor cu ajutorul filelor de diferente, folosind imprimatul intitulat "File de diferente de contare-tarifare" sau imprimanta calculatorului electronic.

Completarea filelor se face potrivit formulatului, dandu-se explicatii amanuntite privind diferentele stabilite.

La imprimanta de calculator se folosesc coduri de diferente tarifare a caror semnificatie se arata in Anexa XV.

Filele de diferente, respectiv imprimanta calculatorului, se intocmesc pe gestiuni, in cate trei exemplare, iar in cadrul fiecarei gestiuni - separat pentru diferente de contare si separat pentru diferente tarifare.

1.3. Filele si imprimanta calculatorului de diferente in minus, intocmite in cursul unei luni de verificare, se grupeaza pe gestiuni, separat cele de contare si separat cele tarifare. Filele de diferente de contare si cele tarifare dictate de mana se introduc in foile de protectie anume tiparite, denumite "Convolutul diferentelor tarifare - contare", formandu-se astfel convolute separate pentru diferente de contare si cele tarifare.

Pentru diferentele la transporturile care nu au fost contate la eliberare se intocmesc convolute separate conform instructiunilor privind tratarea transporturilor de marfa expediate si neeliberate.

Fiecarei diferente de contare sau tarifare I se da numar curent, denumit "Pozitie de diferenta". Aceasta pozitie se da in continuare in tot cursul anului si se numeroteaza, de la inceputul anului, astfel:

Diferentele tarifare emise de:

- Directia de control a veniturilor, de la nr. 1 pana la 5000;

- Serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale, de la nr. 10001 pana la 15000.

Diferentele de contare emise de:

- Directia de control a veniturilor de la nr. 5001 pana la 10000;

- Serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale, de la nr. 15001 in sus.

Filele de diferente se aranjeaza in convolut in ordinea crescanda a pozitiilor si se prind durabil, prin lipire sau prin capse.

Pe fata formularului de convolut se face recapitulatia diferentelor introduse in convolut, completandu-se toate coloanele conform titulaturii recapitulatiei tiparite si se completeaza si celelalte date, ca: denumirea statiei, felul si numarul casei, numele gestionarului, felul diferentei ( tarifare sau de contare), numarul convolutului si de cine este intocmit (D.C.V. sau regionala).

Fiecare convolut este prevazut cu un numar format din numarul curent al lunii si numarul de ordine al convolutului. (Exemplu: convolutul lunii ianuarie poarta nr. 11, 12; convolutul lunii iulie poarta numarul 71, 72 etc.).

Un convolut de diferente dintr-o luna poate cuprinde diferente constatate la verificarea conturilor pe mai multe luni.

Convolutele de diferente se intocmesc in trei exemplare de catre Directia de control a veniturilor si in doua exemplare de catre serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale.

Destinatia acestor convolute este urmatoarea: unul pentru gestiunea de casa, unul pentru Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, de care depinde gestiunea de casa, iar al treilea la Directia de control a veniturilor.

Convolutele diferentelor tarifare si de contare, dupa ce se contabilizeaza si se inregistreaza in evidentele analitice de catre Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, se trimit ambele exemplare pe care le poseda, la statii sau agentii de voiaj, pentru incasarea diferentelor.

Trimiterea convolutelor la statii se face pe cale de corespondenta, anuntandu-se telegrafic, pe fiecare sectie de circulatie in parte, in ce zi si cu ce numar de tren se expediaza convolutele, pentru ca statiile sa urmareasca primirea acestora.

1.4. In statiile si agentiile de voiaj, convolutele de diferente in minus se inregistreaza, dupa care se prezinta sefului statiei sau al agentiei de voiaj care, dupa ce ia cunostinta de continutul lor, le preda casierilor care gestioneaza casele la care s-au constatat diferentele respective si urmareste tratarea lor in termen.

1.5. Gestionarii caselor sunt obligati sa trateze convolutele in urmatoarele termene:

- Convolutele de diferente de contare in minus trebuie sa fie tratate in cinci zile de la primirea lor in statie sau agentie de voiaj. In cazul cand gestionarul nu trimite un exemplar de convolut tratat in termenul de mai sus, Serviciul de colectare, contabilizare si control venituri din agentia teritoriala va aviza Divizia de Marfa pentru emiterea titlului executoriu.

- Convolutele de diferente tarifare in minus precum si cele privind transporturilor necontate trebuie sa fie tratate in termen de 15 zile de la primirea lor in statie sau agentie de voiaj.

1.6. La tratarea diferentelor tarifare in minus, gestionarii procedeaza astfel:

- Verifica, imediat ce primesc convolutul, justetea fiecarei diferente, indiferent daca aceasta se refera la documente din gestiunea lor sau din gestiunea altor casieri care au gestionat anterior casa respectiva.

- Avizeaza clientii pentru diferentele tarifare gasite intemeiate, cerandu-le sa achite diferentele sau sa raspunda in scris si motivat in cazul cand nu sunt de acord cu plata lor. Avizarea se face cu formularul "Aviz pentru urmarirea incasarii diferentelor tarifare". Avizul se intocmeste in doua exemplare, si anume: exemplarul 1 se trimite clientului si exemplarul 2 ramane la statie. In cazul cand exista diferente la mai multe transporturi ale aceluiasi client, avizarea se face cu un singur aviz, insa datele de stabilire a diferentelor pentru fiecare transport in parte se scriu pe verso avizului. Statiile vor insista ca la avizarile facute sa primeasca raspunsuri scrise de la beneficiarii transporturilor in cel mult 10 zile si sa faca reveniri scrise daca in acest timp nu primesc raspunsuri. Revenirile la avizari se fac prin corespondenta obisnuita si nu prin intocmirea unor avize. Pentru diferentele tarifare constatate la transporturile incasate prin E.C.M., avizarea intreprinderilor beneficiare si incasarea diferentelor se face prin intermediul E.C.M.

- Urmaresc si incaseaza aceste diferente, notand pe ambele convolute, in dreptul fiecarei pozitii, numarul si data chitantei cu care s-a facut incasarea diferentelor. In dreptul pozitiilor de diferente pentru care s-au incasat si emis in prealabil chitante pentru diferente in asteptare, se noteaza de asemenea numarul si data chitantelor.

- Intocmesc cereri de anulare pe formularul "Cerere de anulare a diferentelor de . . .." pentru diferentele apreciate de gestionari ca neintemeiate, notand in ambele convolute, in dreptul fiecarei pozitii de diferente, numarul cererii de anulare intocmita. Cererile de anulare se numeroteaza cu numarul 1 la inceputul fiecarui an si se continua in ordine numerica pana la finele anului. In cererile de anulare, casierii statiilor sunt obligati a completa fiecare pozitie de diferente pentru care se cere anularea, cu suma propusa pentru anulare in dreptul ei. In coloana "Diferente poz. nr. . . " din formular, se indica numarul fiecarei pozitii din convolut, iar in coloana "Valoarea diferentei" se trece - in dreptul pozitiei respective - numai suma propusa pentru anulare si nu valoarea totala a diferentei. Nu se admite a se indica in coloana "Diferenta poz. nr. . . " pe un singur rand, respectiv in dreptul unei singure sume, mai multe pozitii. Exemplu: Pozitiile de la 6-12 sau pozitiile 7, 8, 9 si 10 etc. Cererile de anulare pentru diferentele nerecunoscute de gestionar se intocmesc in patru exemplare. Toate filele cererilor de anulare a diferentelor privind aceeasi gestiune si luna constituie o singura cerere de anulare de contare sau de tarifare, care va fi totalizata si semnata pe ultima fila. Un exemplar al cererii de anulare se retine de casier, anexadu-se la convolutul de diferente care ramane la gestiune, iar celelalte trei exemplare, dintre care si originalul, se inainteaza Serviciului de contabilitate si verificarea veniturilor regional, anexate la convolut. La aceste exemplare se anexeaza, daca este cazul, toate documentele cu care casierul justifica si probeaza nerecunoasterea diferentei. In coloana "Motivele nerecunoasterii" casierii vor da justificari cat mai detaliate, eventual vor anexa adrese sau dovezi din partea beneficiarilor semnate de director si avand aplicata stampila rotunda.

Gestionarii nu pot intocmi cereri de anulare in care sa se specifice ca "Priveste pe gestionarul X care se afla in statia Y", ci ei sunt obligati sa trateze diferentele ca si cum ar fi produse de ei.

In cazul cand diferenta tarifara in minus s-a produs din greseala unui reditionar sau a unui alt gestionar care se afla inca in aceeasi statie, verificarea, resoectiv urmarirea incasarii diferentelor tarifare, se face de catre gestionarul actual al casei impreuna cu reditionarii sau fostii gestionari care au produs o greseala.

De asemenea, daca din greseala o diferenta tarifara a fost trecuta in convolutul unei case, insa priveste o alta casa a aceleiasi statii, gestionarul casei care a primit convolutul este obligat sa ceara gestionarului casei la care s-a produs diferenta sa efectueze toate demersurile pentru verificarea sau incasarea diferentei. Aceasta, dupa tratare, trebuie ca, in termenul prevazut la punctul 1.5. de mai sus, sa comunice, fie numarul chitantei diverse incasari cu care s-a incasat diferenta, fie sa-i predea cererea de anulare sau dosarul pentru diferentele care nu s-au putut incasa de statii. Nu este permis sa se intocmeasca cerere de anulare in care sa se specifice ca diferenta priveste o alta casa din aceeasi statie.

- Intocmesc, pentru diferentele tarifare pentru care clientii refuza plata lor, dosare de diferente tarifare imposibil de incasat de statii.

La dosar se anexeaza un raport, in care gestionarul trebuie sa arate in mod detaliat demersurile facute si motivele pentru care nu s-a putut face incasarea diferentelor tarifare sau pentru care beneficiarul transportului nu a vrut sa le achite, calculul din care a rezultat diferenta (cum s-a tarifat gresit si cum trebiua tarifat), precum si forul tutelar al beneficiarului transportului. De asemenea, la dosar trebuie sa se ataseze matca avizarii si adresele de raspuns din partea beneficiarului transportului prin care refuza plata. In cazul in care s-au facut reveniri de avizari, atunci la dosar se ataseaza si aceste reveniri.

Fiecare dosar se intocmeste in trei exemplare si el trebuie sa contina originalul si doua copii ale raportului gestionarului, avizarile si revenirile facute, raspunsul clientului, copia filei de diferente si documentele aflate asupra casei la care s-a produs diferenta (avizul sau copia scrisorii de trasura sau a buletinului de mesagerii, matca buletinului de calatorie in grup etc.). Toate cele trei exemplare se inainteaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, anexate la convolut. La casa se retin copii ale acestor piese, pe care se face mentiunea: "Originalele au fost inaintate cu dosarul nr. . . ".

Pe ambele convolute, in dreptul pozitiilor de diferente pentru care s-au intocmit dosare, se trec numerele dosarelor respective.

- Intocmeste recapitulatia modului de tratare a diferentelor, completand toate datele cerute de formular. Totalul recapitulatiei trebuie sa fie egal cu totalul convolutului. Recapitulatia trebuie sa fie semnata atat de casier cat si de seful statiei sau al agentiei de voiaj, care au obligatia de a urmari gestionarii sa trateze si sa inainteze, la timp, convolutele de diferente tarifare cu anexele respective.

Notarile in convolute trebuie sa se faca cu cerneala, sau cu pasta, nefiind permis a se face cu creionul.

Pe masura tratarii complete a convolutelor, gestionarii introduc intr-un plic cate un exemplar din fiecare convolut, impreuna cu anexele respective, si il varsa cu borderou de varsare - ca hartie de valoare - la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional.

Convolutele, introduse in plic, trebuie sa fie completate la toate pozitiile, asa cum s-a aratat mai sus, avand la ele atasate cererile de anulare, cu anexele necesare si dosarele pentru diferentele care nu s-au putut incasa de catre statie.

In borderoul de varsare, ca explicatii, se trece: "Un plic cuprinzand convolutul de diferente tarifare D.C.V. nr. . . .. sau Serviciul Cb/VV regional nr. . . ", iar in coloana "Valoare" din borderou se trece zero, adica fara valoare.

Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional confirma primirea convolutelor la statii pe exemplarul de borderou respectiv.

1.7. La tratarea diferentelor tarifare in minus, gestionarii procedeaza la fel ca si la diferentele tarifare in minus, cu deosebirea ca verificarea si tratarea convolutului de diferente trebuie sa fie facuta in termen de maximum cinci zile de la primirea lor. Daca in urma verificarii diferentelor constata ca ele sunt intemeiate, tratarea lor se face astfel:

- cand diferentele au fost produse de casierul care gireaza inca gestiunea respectiva, acesta depune imediat suma, emitand chitanta diverse incasari pe numele lui, iar numarul chitantei se trece in convolut in dreptul pozitiilor respective;

- cand diferentele privesc, in parte sau in total, pe un gestionar trecut in alt serviciu, dar in aceeasi localitate, casierul il invita sa ia parte la tratarea diferentelor respective si sa achite pe cele intemeiate, emitand chitanta diverse incasari pe numele acestuia si notand numarul chitantei in convolut;

- cand diferentele privesc pe un casier care in timp a fost mutat in alta localitate, casierul care gestioneaza casa intocmeste in triplu exemplar, un raport in care arata documentat justetea diferentelor si date informative asupra locului unde se gaseste casierul care a comis diferenta de contare. Cu doua exemplare din raport se formeaza un dosar care se anexeaza la exemplarul de convolut ce se inapoiaza la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, dupa ce in prealabil s-a notat in convolut numarul dosarului.

Daca in urma verificarii diferentelor, casierul constata ca diferentele au fost neintemeiate, acesta intocmeste cererea de anulare a diferentelor, aratand motivele nerecunoasterii, dupa aceleasi norme aratate la convolutele tarifare.

Diferentele tarifare in minus la biletele bianco, biletele carton, recipisele de bagaje, cupoanele cu plata ulterioara etc., adica la documentele la care nu se cunosc beneficiarii, se considera diferente de contare si se platesc de casierii care le-au produs. Daca unele tarifari au fost facute gresit de catre personalul de tren, de vagon de dormit sau de alti agenti incasatori, diferentele urmeaza a fi recuperate de la acestia.

In cazul cand la tratarea diferentelor casierul dovedeste ca diferentele de contare sunt in realitate diferente tarifare, atunci aceste diferente de contare se pot lichida prin incasarea sumei de la predator sau de la destinatar emitandu-se chitante diverse incasari pe numele acestora. In cazul in care aceste diferente privesc unitati socialiste, casierul trebuie sa anexeze la convolutul diferentelor de contare in cauza scrisori (dovezi) din partea unitatilor socialiste respective, sub semnatura conducerii unitatii avand numar de inregistrare si aplicata stampila rotunda.

Din dovada prezentata trebuie sa rezulte ca tarifele de transport n-au fost incasate la data expedierii sau eliberarii marfii de catre statia sau au fost incasate sume mai mici decat cele inscrise in documentul de transport, specificand numarul expeditiei, numarul vagonului si al scrisorii de trasura.

De asemenea, casierii anexeaza pentru asemenea cazuri un raport prin care sa justifice cauza neincasarii la timp a tarifelor respective, raport care se vizeaza de seful statiei care trebuie sa arate si masurile luate pentru inlaturarea deficientei, precum si penalizarile de intarziere sau amenzile aplicate.

Inaintarea celui de-al doilea exemplar din convolutul diferentelor de contare, impreuna cu anexele, se face prin caseta de varsari pe baza de borderou de varsare H.V., asa cum s-a aratat la tratarea convolutelor diferentelor tarifare.

1.8. Dupa primirea convolutelor tratate de statii si agentii de voiaj, asa cum s-a aratat mai inainte, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional procedeaza astfel:

- verifica daca inapoierea convolutelor de diferente de contarea sau tarifare in minus trimise la statii s-a facut in termen.

In cazul neprimirii convolutelor de diferente in termenul stabilit, Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor este obligat sa aplice amenzile prevazute de H.C.M. nr. 68/1970;

verifica daca pentru toate pozitiile din convolut s-au facut notarile respective in dreptul fiecareia;

verifica daca sunt atasate toate cererile de anulare si dosarele diferentelor imposibil de incasat la statii cu anexele respective si daca ele au fost intocmite potrivit dispozitiilor prevazute la punctele 1.6. si 1.7. de mai sus;

face inregistrarile contabile corespunzatoare;

retrage de la fiecare convolut cererile de anulare, pe care le imbordereaza separat pentru Directia de Control a veniturilor si separat pentru Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional. Cele trei exemplare din cererile de anulare, pentru Directia de control a veniturilor, impreuna cu borderourile se inainteaza pentru tratare cu o adresa la aceasta directie, iar cele pentru regionala, se predau Biroului de verificarea veniturilor regional, dupa ce in prealabil ele au fost contabilizate si notate in evidentele analitice. Inaintarea la Directia de control a veniturilor se face prin gentile prin care se inainteaza conturile de expeditie de catre Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional. Cererile de anulare a diferentelor se inainteaza imediat dupa ce se primesc de la statii;

urmareste incasarea valorii dosarelor cuprinzand diferentele tarifare care nu au putut fi incasate de statii;

urmareste incasarea de la fostii gestionarii a diferentelor de contare pentru care statiile au intocmit raportul diferentelor care nu s-au putut incasa de statii pe motivul ca acestia nu mai lucreaza in statia respectiva;

verifica daca chitantele diverse incasari, inscrise in convolut in dreptul pozitiilor respective, apar contate in contul "Chitantelor diverse incasari", cu  sumele indicate pe convolut ca incasate cu acele chitante;

verifica si lichideaza direct diferentele de contare incasate de la unitatile socialiste care sunt in realitate diferente tarifare pe baza documentatiei prevazuta la punctul 1.7. de mai sus;

Sesizeaza organului de control financiar intern toate diferentele de contare cand se apreciaza ca acestea s-au produs ca urmare a unei infractiunii sau costituie un sistem de sustragere din avutul obstesc;

Sesizeaza lunar oraganele de urmarire a diferentelor din Divizia Marfa asupra convolutelor netratate pentru cercetare si incasare a sumelor de la vinovati.

Tratarea cererilor de anulare de catre Directia de control a vceniturilor regional se face in urmatoarele termene:

cele de contare, in cel mult cinci zile de la primirea lor;

cele tarifare, in termen de 10 zile de la primirea cererii de anulare.

Cererile de anulare privind diferentele de contare, mentinute sau anulate, se restituie imborderate, imediat dupa tratare, la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, iar cele tarifare se trimit odata cu convolutele diferentelor dictate ale lunii in curs. La tratarea cererilor de anulare, organul verificator completeaza partea dreapta a formularului de cerere de anulare, unde specifica motivele anularii sau mentinerii, dupa caz, trecand in coloana de sume numai sumele anulate.

Diferentele de contare si tarifare in minus mentinute urmeaza sa fie imputate sau incasate potrivit dispozitiilor in vigoare, iar cele anulate sa fie scoase din evidenta. Dupa contabilizare, un exemplar din aceste cereri de anulare se inainteaza la statii pentru a fi anexate si pastrate la convolut.

Cererile de anulare a diferentelor tarifare mentinute sau anulate, dupa contabilizare, se trimit la statii, care le trateaza dupa aceleasi norme ca si pe cele dictate.

Diferentele de tarife de transport incasate in plus, mai mari de 200 de lei de fiecare scrisoare de trasura, la transporturile de marfuri, sunt listate in fiecare luna cu calculatorul electronic, pe gestiuni si statii, separat pentru transporturile francate si separat pentru transporturile cu tarife transmise. Aceste liste sunt concentrate in recapitulatii intocmite pentru fiecare regionala CF.

Un exemplar din recapitulatiile diferentelor tarifare incasate in plus impreuna cu listele respective se transmit lunar de DCV, odata cu convolutele diferentelor tarifare de contare in minus, la serviciile de contabilitate si verificarea veniturilor regionale.

Listele cu diferentele tarifare in plus, fara a fi contabilizate, vor fi trimise la fiecare statie de cale ferata odata cu convolutele de diferente tarifare contare in minus.

Statiile CFR carora li se transmit astfel de liste au obligatia ca dupa primirea lor sa le verifice cu conturile de gestiune si sa anuleze pozitiile de diferente din liste pentru care intreprinderile platitoare au prezentat deja cereri de restituire a tarifelor achitate in plus. In acest scop, statiile se vor folosi de notarile facute pe conturile de expeditie sau eliberare pe care sunt obligate sa specifice numarul si data actului cu care s-a tratat restituirea.

Dupa aceasta, pozitiile care nu au fost anulate vor fi verificate din punct de vedere al justetei diferentelor din liste si cele care vor fi gasite bune de restituit vor fi communicate unitatilor platitoare cu mentiunea ca acestea sa prezinte cereri de restituire la care sa anexeze duplicatele sau unicatele scrisorilor de trasura pe care le detin, conform normelor obisnuite pentru restituire.

Pentru avizarea unitatilor se va folosi formularul " Aviz pentru urmarirea incasarii diferentelor tarifare" cu adaptarile necesare.

Cererile de restituire insotite de unicatele sau duplicatele scrisorilor detrasura vor fi depuse de unitati la statii sau la diviziile comerciale regionale.

In cazul depunerii cererilor de restiutire la statii, statiile respective le vor completa cu extrase din conturile de gestiune, confirmate de seful statiei, dupa care se inainteaza la Divizia comerciala in cinci zile de la primire.2. TRATAREA DIFERENTELOR CONSTATATE DE SERVICIILE DE CONTABILITATE SI VERIFICAREA VENITURILOR DIN REGIONALELE CF LA VERIFICAREA CCL2.1 Diferentele constate la verificarea ccl se trateaza prin emiterea de catre serviciul contabilitate si verificarea veniturilor regional a ordinelor de incarcare sau a ordinelor de descarcare, dupa caz.

Diferentele constatate la verificarea CCL provin din confruntarea sumelor inscrise in CCL cu cele din:

documentele de varsare recunoscute de banca sau de Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional, in cazul varsarilor de numerar, cecuri si hartii de valoare;

CCL ale altor case din statii, in cazul dotatiilor intre casele statiei proprii pentru varsari, sau intre casele altor statii pentru plati;

Dispozitiile de plata privind dotatiile transmise prin banca, pentru plati;

Diferentele de contare la verificarea CCL sunt provocate de urmatoarele cauze:

reportarea gresita a soldului de la finele lunii anterioare;

reportarea gresita a totalurilor decadelor I si II-a;

totalizarea gresita a debitului;

totalizarea gresita a creditului;

diferenta itre totalul general debit si totalul general credit;

totalizarea gresita a pozitiilor din CCL pentru care nu se intocmesc conturi de gestiune;

incarcarea gresita sau neincarcarea in CCL la pozitiile pentru care nuse intocmesc conturi.

2.2. Pentru diferentele in minus se emit 'Ordine de incarcare a gestiunii" de catre Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional.

Ordinul de incarcare se intocmeste in doua exemplare, din care exemplarul original se trimite statiei, iar copia ramane la Serviciul Cb/VV regional.

Cu valoarea ordinelor de incarcare, casierul este obligat sa se incarce, chiar in ziua primirii lor, la pozitia din CCL intitulata "Ordine de incarcare si impliniri lipsa de sold", iar ordinul de incarcare sa-l anexeze la CCL care ramane la statie.

In cazul varsarilor la banca, casierii statiilor sunt obligati sa se incarce cu diferentele in minus nerecunoscute de banca, chiar in ziua primirii de la banca a documentelor de varsare confirmate, fara a mai astepta primirea ordinului de icarcare de la Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional. La primirea ordinului, casierul mentioneaza pe el ziua incarcarii in CCL si il anexeaza la CCL care ramane la statie.

2.3. Pentru diferentele in plus se intocmesc " Ordine de descarcare a gestiunii" de catre Serviciul de contabilitate si verificarea veniturilor regional.

Transmiterea ordinului de descarcare la gestiuni se va face de Serviciul contabilitate si verificarea veniturilor regional numai dupa o prealabila analiza a cererii scrisa a gestionarului si a dovedirii faptului, de catre acesta, ca anterior, in cursul aceleiasi luni, a avut lipsa de casa tratata cu proces-verbal de lipsa care a fost varsat ca hartie de valoare.

Ordinul de descarcare primit de gestionar se varsa ca hartie de valoare, descarcandu-se in CCL la pozitia "Varsari de hartii de valoare la serv.CCCV regional"3.TRATAREA DIFERENTELOR CONSTATATE DE DIRECTIA DE COLECTARE. CONTABILIZARE SI CONTROL VENITURI LA VERIFICAREA DOCUMENTELOR DE INCASARE CENTRALIZATA


3.1 La verificarea scrisorilor de trasura si a documentelor de plata centralizata (deconturi). Intocmite de compartimentele de plati centralizate, Directia de Colectare, Contabilizare si Control Venituri procedeaza potrivit punctului 1.3 emitand urmatoarele categorii de convolute:

convolute de diferente de tarifare, pentru toate diferentele in minus constatate la verificarea deconturilor de plata centralizata, prin comparare cu conturile de eliberare si scrisorile de trasura;

convolute de diferente de contare pentru toate diferentele in minus constatate intre valoarea deconturilor de plata centralizata si valoarea facturilor aferente inregistrate in contabilitate.

3.2 Circuitul convolutelor de diferente emise la verificarea documentelor de incasare centralizata este cel prevazut la punctul 1 de mai sus; lichidarea acestor convolute va avea loc prin emiterea si incasarea facturilor corespunzatoare sumelor nefacturate sau facturate eronat. Pentru diferentele apreciate ca nejustificate, salariatii de la compartimantele de plata centralizata intocmesc cereri de anulare pe formularul "Cerere de anulare a diferentelor de . . ." In conformitate cu prevederile pct.1.6 si 1.7 de mai sus


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }