QReferate - referate pentru educatia ta.
Referatele noastre - sursa ta de inspiratie! Referate oferite gratuit, lucrari si proiecte cu imagini si grafice. Fiecare referat, proiect sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Referate transporturi

Aeronavigabilitatea aeronavelorAERONAVIGABILITATEA AERONAVELOR

Sectiunea 1. DEFINITII

Pe langa unii termeni mentionati in Anexa 7, si prezenta anexa ICAO - Anexa 8 - are un capitol destinat definitiilor care, atunci cand sunt utilizati in Standardele privind Aeronavigabilitatea aeronavelor, au intelesul enumerat mai jos.
Anticipated operating conditions / Conditii de operare anticipate - acele conditii care sunt cunoscute din experienta sau care pot fi prevazute in mod rezonabil ca s-ar putea intaMPla in docursul utilizarii operationale normale a aeronavei, conditii care se considera a fi referitoare la starea meteorologica a atmosferei, la configuratia terenului, la functionarea aeronavei, la eficienta personalului si la toti ceilalti factori care afecteaza siguranta in zbor. Conditiile de operare anticipate nu includ:
a). acele extreme care pot fi efectiv evitate prin intermediul precedurilor operationale;
b). acele extreme care se gasesc accidental nuantate in cerintele Standardelor si care sunt cunoscute drept extreme care sunt date de inaltul nivel al aeronavigabilitatii prin experienta necesara si practica.
Appropiate airworthiness requirements / Cerinte de aeronavigabilitate corespunzatoare - coduri de navigabilitate cuprinzatoare si detaliate stabilite de statele contractante pentru anumite clase de aeronave in discutie.( A se vedea 2.2. a Partii a II-a a acestei Anexe.)
Approved / Aprobat -acceptat de statele contractante ca fiind potrivit pentru un scop bine definit.
Configuration (as applied to the aeroplane) / Configuratie (cerute pentru avion) - o combinatie particulara a pozitiilore elementelor mobile, asemenea flapsurilor, tren de aterizare etc., care afecteaza caracteristicile aerodinamice ale avioanelor.
Criticai power-unit(s) / Grup moto-propulsor critic - grup de putere care prezinta o insuficienta si care da cele mai adverse efecte asupra caracteristicilor relative ale aeronavelor in discutie.
Design landing mass / Masa caiculata la aterizare - masa maxima a aeronavei la care, pentru un proiect definit, se presupune ca va fi planificata sa aterizeze.
Design take-off mass / Masa caiculata la Decolare - masa maxima a aeronavei la care, pentru un proiect definit, se presupune ca va fi planificata sa se deplaseze in vederea Decolarii.
Sectiunea II.  NAVIGABILITATEA

Standarde Standardele privind aeronavigabilitatea mentionate in Anexa 8 a Conventiei de la Chicago sunt in relatie cu Standardele Anexei 6, partea 1 tratand limitele performarielor in operarea aeronavelor. Un element al sigurantei in operare este insasi siguranta aeronavei, data de asa-zisul nivel de aeronavigabilitate al aeronavei care nu este coMPlet definit prin aplicarea standardelor Anexei 8 ICAO, dar fiind completate prin cerintele de aplicare a standardelor Anexei 6 ICAO. Cu alte cuvinte, Anexa 8 ICAO trateaza aeronavigabilitatea din punctul de vedere al ingineriei, in timp ce Anexa 6 ICAO trateaza aeronavigabilitatea din punctul de vedere al standardelor de siguranta necesare oricarei operari a aeronavei, standarde care se aplica la performantele si la caiitatea zborului.
Aplicabilitate. Standardele privind aeronavigabilitatea, detaliate in Anexa 8 Partea sunt aplicabile la aeronavele peste kg ca masa de maxima certiflcata la Decolare, destinate pentru transportul pasagerilor, cargo sau postei in navigatia aeriana internationala. Daca nu se specifica exceptiile, standardele se aplica tuturor aeronavelor, incluzand grupurile motopropulsoare, sistemele si echipamentele fata de care standardele sunt aplicabile, aeronava respectiva trebuind sa aiba cel putin deua motoare.
Certificatul de aeronavigabilitate. Un Certificat de aeronavigabilitate este pus in circulatie de catre Statul de inmatriculare in mod evident cu conditia ca aeronavele sa se supuna cerintelor de aeronavigabilitate corespunzatoare. ICAO a specificat o forma standard pentru Certficatul de aeronavigabilitate in care sunt incluse semnele de nationalitate si de inmatriculare, fabricantul si proiectantul aeronavei (Exemplu Boeing 747-700), numarul serial al aeronavei (Exemplu numarul planorului este ca numarul unui automobil).
Continuarea aeronavigabilitatii. Statul de inmatriculare este responsabil sa determine daca o aeronava continua sa fie navigabila, statul avand nevoie sa mentina un sistem pentru inregistrarea erorilor, disfunctionalitatilor, defectelor si a altor situatii care afecteaza puternic aeronavigabilitatea aeronavelor cu o greutate mai mare de 5700 kg (pentru masa maxima la Decolare). Pentru aceste aeronave, statului proiectanunui i se cere sa mentina o integritate structurala care sa asigure aeronavigabilitatea fiecarei aeronave. Programul include informatii privind controlul coroziunii.
Validitatea Certificaunui de aeronavigabilitate Certificatul de aeronavigabilitate trebuie reinnoit sau trebuie sa ramaria valid cu conditia ca aeronavigabilitatea continuata a aeronavei sa fie determinata printr-o inspectie periodica. Perioada intre inspectie va fi astfel caiculata in functie de tipul serviciului si perioada scursa sau in coriceordanta cu sistemul de inspectie (regularitatea inspectiilor) stabilit de statul respectiv. Cand o aeronava este defectata, responsabilitatea Statului de Inmatriculare de a hotari care este avaria care este de natura a scurta aeronavigabilitatea aeronavei.
Limitele aeronavelor si informarile. Fiecare aeronava este necesar a avea un mariual de zbor (sau alt document asemariator) in care limitele aprobate sunt definite si informarile aditionale care sunt necesar a fi continute pentru siguranta operarii aeronavelor.
Navigabilitatea unei aeronavei, in sens fizic, inseamna ,,pregatita pentru operare sigura in conditiile limitarilor din schema de proiectare". 0 conditie prealabila ca o aeronava sa fie introdusa in serviciu este ca sa se demonstreze ca Aceasta este navigabila. Evidentierea fizica a unei aeronave este foarte dificila si se bazeaza pe un proces ce necesita un timp indelungat, proces care nu poate fi executat sau repetat dè fiecare data, in care Aceasta evidentiere trebuie demonstrata la inceputul fiecarui zbor. In acest scop, a fost careat un sistem care, bazandu-se pe navigabilitatea fizica stabilita initial si pe proceduri la care s-a aderat, genereaza incarederea in navigabilitatea fizica a aeronavei. Acest sistem culmineaza prin emiterea de catre autoritatea competenta, a unor certificate care Doclara ca aeronava este navigabila.
Coriceomitent, este evidentiat faptul ca obligatiile privind continuitatea navigabilitatii ramari asupra operatorului (pentru executarea intretinerii necesare), asupra fabricanunui / autoritatiii de proiectare (in ceea ce priveste asigurarea ca intretinerea este efectuata in conformitate cu reglementarile in vigoare).
Astfel, prevederi in ceea ce priveste continuitatea navigabilitatii aeronavelor ce executa operatiuni de transport aerian, aviatie generala, cat si a elicopterelor sunt stabilite prin doua documente separate, dar interconectate, Anexa 6 ICAO - ,,Operarea aeronavelor", respectiv Anexa 8 - ,,Aeronavigabilitatea aeronavelor". ICAO asigura, de asemenea, si alte documente care sa indeplineasca prevederile normelor si practicilor recomandate - mariuale, circulare, ghiduri etc.- atat statelor, cat si operatorilor, in scopul dezvoltarii reglementarilor si procedurilor nationale. In vederea emiterii, reinnoirii sau mentinerii valabilitatii Certificatelor de navigabilitate, Autoritatea Aeronautica Civila a fiecarui stat membru ICAO trebuie sa aiba in componenta o organizatie de navigabilitate.
Pe langa unii termeni mentionati in Anexa 7, si prezenta anexa ICAO - Anexa 8 - are un capitol destinat definitiilor care, atunci cand sunt utilizati in Standardele privind Aeronavigabilitatea aeronavelor, au intelesul enumerat mai jos.

Articolul 31 al Conventiei de la Chicago prevede ca orice aeronava folosita in navigatia internationala va trebui sa aiba un certificat de navigabilitate eliberat sau validat de statul in care este inmatriculata.
Navigabilitatea tipului de aeronava. Proiectul unei aeronave trebuie sa se conformeze cerintelor de navigabilitate care sun reunite intr-un cod de navigabilitate ce, la randu-i trebuie sa indeplineasca prevederile Anexei 8 TCAO. In stadiul de proiectare a unui tip de aeronava, cand deseori nu este clar in cestat vor fi inmatriculate viitoarele aeronave de respectivul tip, este utilizat codul de navigabilitate al statului faloricant. In multe cazuri, in vederea exporunui aeronavei, vor fi luate in considerare si cerintele aditionale ale statului iMPortator. Devedirea fapunui ca proiectul se conformeaza cu cerintele specificate va fi asigurata de catre fabricant asa cum o solicita autoritatea aeronautica a statului fabricanunui. Aceasta evidentiere consta in caicule, incercari de materiale, incercari statice, dinamice si functionale atat a subansamblelor, organelor si sistemelor, cat si incercari in zbor ale aeronavei. La sfarsitul procesului de certificare, care in mod normal dureaza intre 3 ani (pentru aeronavele uoare) si 5 ani (pentru aeronavele de transport si pentru elicoptere) autoritatea de certificare acord organizatiei de proiectare (in mod obisnuit fabricanunui) asa-numitul Certificat de tip. Acesta atesta ca proiectul aeronavei se conformeaza prevederilor cerinlelor de navigabilitate care sunt referite drept Baza de certificare in documentul denumit Fisa cu date informative a certificarii de tip. In acest fel, Autoritatea Aeronautica CivilA a statului fabricanunui Doclara ca o aeronava construita conform speciificatiilor aferente tipului certificat va fi navigabila in sens fizic.
Navigabilitatea fizica a unei anumite aeronave. Cand un Certificat de tip este acordat, nu exista inca alte devezi, cu exceptia celor aferente prototipului aeronavei, ca toate aeronavele construite in conformitate cu proiectul sunt, de asemenea, navigabile. In scopul constatarii navigabilitatii intr-o maniera sigura sunt necesare devezi referitoare la faptul ca, in cadrul procesului de productie, toate aeronavele sunt realizate conform prevederilor continute si certificatul de tip. Aceasta constatare se obtine cu ajutorul certificarii individuale, Doci a fiecarui aparat in parte. Certificarea de navigabilitate solicita o supervizare continua a procesului de productie de catre Autoritatea Aeronautica Civila a statului fabricanunui. Produsul supervizarii este Certificatul de navigabilitate al unei anumite aeronave, in care in mod esential Autoritatea Aeronautica Civila Doclara ca este convinsa in baza devezilor ca aeronava este construita in conformitate cu proiectul ce face ca o aeronava sa fie navigabila si ca aeronava este realizata in cadrul unui proces de produce care este considerat ca nu introduce deficiente si abateri inacceptabile referitoare la proiect care sa faca aeronava sa nu fie navigabila in sens fizic.
Navigabilitatea unei aeronave in statul de inmatriculare. Abordarea navigabilitatii de tip si individuale a aratat ca in proces sunt implicate doua organizatii: fabricantul aeronavei si Autoritatea Aeronautica Civila a statului fabricanunui. Atata timp cat aeronava ramane in acel stat, este suficient imediat ce Aceasta este exportata in alt stat, situatia se schimba. In baza articolului 31 al conventiei de la Chicago, noul stat de Inmatriculare este responsabil pentru emiterea unui Certificat de navigabilitate. Uzual, acest fapt se realizeaza prin intermediul procesului de validare desfasurat de catre Autoritatea Aeronautica Civila a noului stat de inmatriculare. Ambele certificate, Certificatul de tip al aeronavei si Certificatul de navigabilitate individual al aeronavei in cauza, asa cum au fost emise de Autoritatea Aeronautica Civila a statului fabricanunui vor fi supuse validarii.
Validarea Certificaunui de tip consta in doua etape diferite, in mod normal integrate:
-prima etapa consta in obtinerea incarederii asupra procesului original de certificare desfasurat in tara fabricanunui si respectarea cerintelor de navigabilitate ale statului iMPortatorului;
-a doua etapa consta in respectarea cerintelor de navigabilitate ale statului iMPortator.
Aceste activitati, in mod obisnuit, necesita vizite ale inspectorilor Autoritatilor Aeronautice a statului de Inmatriculare la fabricantul aeronavei si la Autoritatea Aeronautica Civila a statului fabricanunui.
Validarea Certificaunui de navigabilitate a unei anumite aeronave document emis de Autoritatea Aeronautica a statului faloricant, include in mod normal inspectia aeronavei si in special o inspectie referitoare la cerintele specifice beneficJARului. Aceasta validare este deseori efectuata imediat dupa sosirea aeronavei importate in noul stat de inmatriculare sau inaintea zborului de transport ce precede livrarea aeronavei la beneficJAR.
Navigabilitatea fizica a aeronavei in timpul duratei de serviciu - Continuitatea navigabilitatii. Uzura si deteriorarile, cat si imbatranirea materialului insasi, pot deteriora capacitatea fizica a aeronavei de a fi utilizata in conditii sigure in limitele schitei (anvelopei) de proiectare. De asemenea, pot exista iMPerfeciuni sau deficiente in proiectul original sau in procesul de productie, care nu se mariifesta in momentul certificarii de tip sau certififcarii aeronavelor de serie, dar care apar, se pot dezvolta si mariifesta cu o violenta extrema in timpul operarii. Apoi, datorita continuei dezvoltari a cerintelor de navigabilitate nationale, periodic apar cerinte noi sau de exigenta sporita, unele dintr ele fiind considerate atat de importante, incat conduc la modificari obligatorii, necesare sau derite a fi aduse aeronavelor. Toate aceste influente si modificari sunt aduse la indeplinire prin institutia intretinerii. Instrumentele acestei institutii, inclusiv instrumentele speciale pentru prevenirea coroziunii, precum si cele referitoare la aeronavele cu vechime (in varsta) sunt necesare pentru a mentine aeronava in mod continuu in conditie de navigabilitate fizica si, in consecinta, Autoritatea Aeronautica supervizeaza activitatile de intretinere in scopul reinnoirii periodice sau mentinerii valabilitatii Certificaunui de navigabilitate.
Organizatla de navigabilitate Autoritatea Aeronautica Civila a unui stat membru ICAO este necesar a avea o organizatie de navigabilitate, cel putin in scopul emiterii reinnoirii periodice sau mentinerii valabilitatii Certificaunui de navigabilitate a aeronavelor inmatriculte in registrul aerian national. In functie de natura si scopul activitatilor aeronautice desfaurate in registrul national, structura si marimea organizatiilor de navigabilitate din cadrul autoritatii aeronautice pot diferi.
Astfel, intr-un stat care are o industrie aeronautica, este imperios necesar ca in organigrama Autoritatii Aeronautice Civile sa fie inclus un compartiment tehnico-ingineresc care sa fie implicat dupa cum este necesar in activitati de inginerie aeronautica generala sau de specialitate ce include proiectarea si productia aeronavelor, a pieselor de schimb pentru acestea si a sistemelor aferente sau de consultanta in domeniul reparatiilor majore sau modificarilor ce se efectueaza aeronavelor de catre organizatiile de intretinere in statele in care organizatiie de intretinere desfasoara activitatii lunitate si nu se desfaoara activitatea de faloricare a aeronavelor sau componentelor de aeronava, este suficient ca organizatia de navigabilitate sa contina numai un compartiment de inspectie a navigabilitatii. 0 descriere amariuntita a organizarii si sarcinilor unei organizatii de navigabilitate, insotita de descrierea functiilor si procedurilor unei astfel de organizatii este prezentata in ,,Manual of Procedures for an Airworthiness Organisation" (ICAO Doc 9389).

Nu se poate descarca referatul
Acest referat nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte referate despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi referatele, proiectele sau lucrarile afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul referat pe baza referatelor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }