QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente economie

Analiza gestiunii resurselor umane -aplicativaANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE - LUCRARE APLICATIVA


Studii de caz


1. Se cunosc urmatoarele date conform tabelului de mai jos:

Tabel nr. 21

Nr. crt.Categorii de personal

n-2

n-1

n

Nr.


Nr.


Nr.Muncitori direct productivi
Muncitori indirect productivi
Personal administrativ
TOTAL
Cifra de af. (mii lei)
Se cere sa se analizeze efectivul de salariati pe categorii, precum si corelatia dintre indicele numarului mediu de personal si indicele productivitatii muncii.


Productivitatea anuala (Wa)


CA % = 30/ 35* 100 = 86

Wa = % = 4 / 35 *100 = 11

Ns % = 1 / 35* 100= 3


% = 38/48*100 = 79

Wa n-2 = = 11249 % = 4/48*100 = 8

35 % = 6/ 48 *100 =13


27882

Wa n-1 = = 581 % = 28 / 33 *100 = 85

48 % = 2 / 33 *100 = 6

% = 3 / 33 *100 = 9

22664

Wa n = = 687

33

Corelatie: n-1 / n-2


Nsn-1 48

INs = = = 1,37

Nsn-2 35


Wan-1 581

IWa = = = 0,052

Wan-2 11249INs > IWa situatie nefavorabila


Corelatie: n / n-1


Nsn 33

INs = = = 0,69

Nsn-1 48


Wan 687

IWa = = = 1,18

Wan-1 581


INs < IWa situatie favorabila


Concluzii:


Din analiza tabelului 21 constatam ca politica de personal a firmei consta in mentinerea muncitorilor direct productivi, ponderea lor mentinandu-se constant in cei 3 ani.

Muncitorii indirect productivi detin de la an la an o pondere scazuta de la 11% in anul "n-2" la 6% in anul "n".

Personalul administrativ a avut o crestere semnificativa din anul "n-2" in anul "n" ajungand de la 3% la 9%, cu exceptia lui "n-1" cand a depasit cu 13%.

Pentru a cunoaste cauzele care au dus la modificarea in acest sens vom compara evolutia efectivului de personal cu cea a cifrei de afaceri din anul "n-2, si anul "n". In anul "n" fata de anul "n-2" personalul a scazut cu 2 persoane, respectiv cu 5,71%, iar cifra de afaceri a scazut cu 371069 mii lei, adica cu 94,24%.

Analizand corelatia dintre indicele numarului mediu de personal si evolutia indicelui productiei anuale se constata urmatoarea situatie:

- in anul "n-1" fata de anul "n-2" desi numarul de personal a crescut cu 13 persoane, productivitatea muncii a scazut, ceea ce reflecta un aspect negativ;

- in anul "n" fata de anul " n-1" a scazut numarul de persoane de la 48 la 33 iar productivitatea muncii a crescut, rezultand astfel o situatie favorabila.

In concluzie se poate spune ca societatea a adoptat o politica de personal care a condus la eficientizarea activitatii desfasurate.2. Situatia pe grupe de varsta a personalului din intreprindere este urmatoarea:


Tabel nr. 22

Nr.

Crt.

Grupe de varsta

n-2

n-1

n

Nr.


Nr.


Nr.Intre 18-25 ani
intre 26-35 ani
intre 36-45 ani
Intre 46-55 ani
intre 55 -60 ani
Peste 60 ani
TOTAL

Sa se calculeze structura personalului pe categorii de varsta pe cei trei ani si sa se interpreteze rezultatele.
3. Situatia pe grupe de vechime neintrerupta in munca in cadrul societatii analizate a personalului este urmatoarea

Tabel nr. 23

Nr.

Crt.

Vechime in munca

n-2

n-1

n

Nr.


Nr.


Nr.Pana la 1 an
1-5 ani
6-10 ani
11-15 ani
16-20 ani
Peste 20 ani
TOTAL
Sa se calculeze structura personalului pe categorii de vechime pe cei trei ani si sa se interpreteze rezultatele.Concluzii:


La cele doua tabele se constata ca ponderea cea mai mare o ocupa persoanele intre 46 - 55 ani cu experienta mai mare de 15 ani in domeniu. Se observa ca ponderea scade de la an la an ceea ce reflecta o politica de personal care trebuie revizuita luandu-se masuri asupra calitatii resurselor umane, privind stabilirea personalului, a grupei de calificare, etc.
4. Situatia miscarii personalului pe cei trei ani analizati este urmatoarea:


Tabel nr. 24

Nr.

Crt.

Specificatii

n-2

n-1

n


Total intrari

Total iesiri, din care:

boala, pensionare

demisie, transfer

plecari fara justificare

desfacerea contractului de munca
Sa se interpreteze rezultatele.


a) Coeficientul intrarilor (Ci):


I

Ci =

Ns


In-2 10

Cin-2 = = = 0,286

Nsn-2 35


In-1 22

Cin-1 = = = 0,458

Nsn-1 48


In 3

Cin = = = 0,090

Ns 33b) Coeficientul iesirilor (Ce):


E

Ce =

Ns


En-2 1

Cen-2 = = = 0,028

Nsn-2 35


En-1 4

Cen-1 = = = 0,083

Nsn-1 48


En 18

Cen = = = 0,545

Nsn 33c) Coeficientul miscarii totale (Ci+e)


I+E

Ci+e =

Ns


I+En-2 11

Cen-2 = = = 0,314

Nsn-2 35


I+En-1 26

Cen-1 = = = 0,542

Nsn-1 48


I+En 21

Cen = = = 0,636

Nsn 33


d) Coeficientul fluctuatiilor (C):


En 11

Cn = = = 0,142

Nsn 35


Concluzii:


Din punct de vedere al stabilitatii personalului situatia s-a inrautatit intrucat a crescut miscarea totala de la 0,314 in anul "N-2" la 0,636 in anul "n".

Se propune un studiu din care sa reiasa multumirile si nemultumirile personalului in vederea evitarii miscarii de personal si o reglementare a politicii optime de personal.
Analiza productivitatii muncii


Se cunosc urmatoarele date conform tabelului de mai jos:

Tabel nr. 25

Nr. crt.

Indicatori

Simbol

UM

n-2


n-1

N
Cifra de afaceri

CA

lei


Numarul mediu de personal

Pers.


Numarul mediu de zile lucrate

zile


Durata medie a zilei de lucru

ore


Se cere:

1. Sa se calculeze ritmul de crestere;

2. Sa se determine productivitatea anuala a muncii, productivitatea zilnica si orara, sa se centralizeze rezultatele intr-un tabel si sa se interpreteze;

3. Sa se analizeze influenta variatiei timpului de munca asupra productivitatii anuale a muncii;

4. Sa se analizeze corelatia dintre indicii productivitatii muncii.

2) Productivitatea anuala (Wa):


Wa =


CAn-2 393733

Wan-2 = = = 11249 lei/sal

Ns n-2 35


CAn 22664

Wan = = = 686,79 lei/sal

Nsn 33


Productivitatea zilnica (Wz):


Wz =


Wzn-2 = =Wzn-2 = 48,91 lei/sal


Wzn = =


Wzn = 3,08 lei/salProductivitatea orara (Wh):


Wh =Whn-2 = = 6,27 lei/sal


Whn = 0,41 lei/sal3) Analiza influientei variatiei timpului de munca asupra productivitatii anuale a muncii:


∆Wa = Nz * Dz * Wh


∆Wa = Wa1 - Wa0 = 686,79 - 11249 = - 10562a) Influienta numarului mediu de zile (Nz) asupra productivitatii anuale a muncii (Wa):


∆Wa (Nz) = (Nz1 - Nz0) * Dz0 * Wh0

∆Wa (Nz) = (223 - 230) * 7,8 * 6,27

∆Wa (Nz) = - 342,34 lei/sal


b) Influienta duratei medie a zilei de lucru (Dz) asupra productivitatii anuale a muncii (Wa):


∆Wa (Dz) = Nz1 * (Dz1 - Dz0) * Wh0

∆Wa (Dz) = 223 * (7,6-7,8) * 6,27

∆Wa (Dz) = - 279,64 lei/sal


c) Influienta productivitatii orare (Wh) asupra productivitatii anuale a muncii (Wa):


∆Wa (Wh) = Nz1 * Dz1 * (Wh1 - Wh0)

∆Wa (Wh) = 223 * 7,6 * (0,41-6,27)

∆Wa (Wh) = - 9931,53 lei/sal


Wan

4) IWa = * 100 =

Wan-2


3) Iwz = * 100 = *100 = 6,304) Iwh = *100 = * 100 = 6,54Concluzii:Analizand datele din tabel se observa urmatoarele:

- Cifra de afaceri (CA) a scazut cu 94,24 %

- Numarul mediu de personal (Ns) a scazut cu 5,71 %

- Numarul mediu de zile lucrate (Nz) a scazut cu 3,04 %

- Durata medie a zilei de lucru (Dz) a scazut cu 2,56 %

Analizand corelatiile dintre Iwa se constata ca:

Iwa < Iwz < Iwh

Acest fapt se datoreaza diminuarii productivitatii anuale a muncii care a generat o scadere in lant a productivitatii zilnice si orare.

In urma analizei factoriale a productivitatii anuale a muncii, aceasta a scazut cu 10562 lei/salariat. Ceea ce a influentat-o negativ au fost durata medie a zilei de lucru (Dz) si productivitatea orara (Wh) care s-au diminuat cu 18,29 lei/salariat, respectiv cu 9931,53 lei/salariat, deoarece durata medie a zilei de lucru a scazut de la 7,8 ore la 7,6 ore si a influentat si diminuarea productivitatii orare de la 6,27 lei/salariat in anul "n-2" la 0,41 lei/salariat in anul "n". O influenta negativa a avut-o numarul de zile intr-un an care a scazut in perioada "n-2", "n" de la 230 zile la 223 zile.Recomandari:


Se recomanda in continuare corelarea indicilor productivi in sensul inscrierii pe un parcurs ascendent a productivitatii anuale a muncii, a productivitatii zilnice si celei orare prin aplicare unei politici manageriale pozitive care sa scoata din criza economica si financiara firma.

De asemenea, trebuie sa se sa se aiba in vedere o crestere a indicelui cifrei de afaceri care sa depaseasca indicele de crestere a productivitatii anuale a muncii.


Concluzii finale :


1. ANALIZA ACTIVITATII DE PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE


Din acest capitol rezulta o scadere a cifrei de afaceri si a productiei fabricate cu 94,24 % in anii de raportare "n-2" si "n". De asemenea, si productia exercitiului si valoarea adaugata au un parcurs descendent, diminuandu-se cu 373435 mii lei si respectiv 194705 mii lei. Raportul static dintre indicatorii valorici , ne arata o situatie nefavorabila doar este favorabil prin prisma faptului ca atat cifra de afaceri cat si productia fabricata au valori identice.

Analizand cifra de afaceri pe piete de defacere se observa ca toate cele 3 piete ( Galati, Braila, Tulcea ) au inregistrat parcurs descendent din anul "n-2" fata de anul "n", singura piata a carei diminuare a fost mai lina fiind cea din Braila care a inregistrat o scadere de 70815 mii lei, respectiv 89,93%.

Si valoarea adaugata a scazut din anul "n-2" in anul "n" cu 194705 mii lei, respectiv cu 93,49%, datorita reducerii numarului mediu de salariati.2. ANALIZA CHELTUIELILOR INTREPRINDERII


Studiind evolutia cheltuielilor in perioada "n-2", "n" se constata urmatoarele:

- cheltuielile au scazut de la 472335 mii lei in anul "n-2" la 21971 mii lei in anul "n", respectiv cu 95,35% ;

- cheltuielile la 1000 lei venituri au fost mai mici de 1000 lei, respectiv de 991,4 mii lei in anul "n-2" si 937 mii lei in anul "n" ;

cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri au scazut de la 1019,68 mii lei la 823,99 lei, practic cu 19,19%;

de asemenea, se constata o diminuare cu 91029 mii lei a sumei absolute a cheltuielilor salariale, respectiv 94,54%, datorita influentei numarului mediu de salariati care a scazut cu 5441,01 mii lei.


3. ANALIZA RENTABILITATII


In acest capitol se constata ca:

- rezultatul exercitiului a scazut de la 4107 mii lei in anul "n-2" la 1477 mii lei in anul "n", respectiv cu 64,04%;

- rezultatul financiar a inregistrat o scadere semnificativa de 97,57%, si anume de la 3212 mii lei in anul "n-2" la 78 mii lei in anul "n", scadere justificata de diminuarea activitatii si de ritmul de crestere al cheltuielilor ce a devansat cresterea veniturilor;

- rezultatul exploatarii a inregistrat o crestere majora de la 895 mii lei in anul "n-2" la 1399 mii lei in anul "n", respectiv 56,31%.

Din analiza factoriala se observa ca rata rentabilitatii economice a activului a crescut in anul "n" fata de anul "n-2" cu 2,34 mii lei. Acest fapt se datoreaza rentabilitatii veniturilor care a majorat aceasta rata cu 2,47%.Viteza de rotatie a activului a influentat-o negativ, determinand o scadere cu 0,13%.

In analiza factoriala a rezultat o majorare a capitalului propriu cu 2,13% datorita influentei pozitive a rentabilitatii nete a veniturilor totale care a crescut cu 2,86%. Desi viteza de rotatie a activului si viteza de rotatie a profitului net au avut valori pozitive, viteza de rotatie a capitalului propriu a influentat negativ rentabilitatea financiara.4. ANALIZA SITUATIEI FINANCIAR - PATRIMONIALE A INTREPRINDERII


Din analiza creantelor si obligatiilor firmei intreprinderea este solvabila pe cei 2 ani studiati, asigurarea solvabilitatii este data de valoarea pozitiva a capacitatii de plata.

Rata lichiditatii generale - ia valori supraunitare ceea ce reprezinta o lichiditate satisfacatoare pe anii analizati.

Rata lichiditatii curente - ia valori superioare pe toti cei 2 ani ceea ce reflecta o capacitate de rambursare a datoriilor pe termen scurt.

Rata lichiditatii imediate - trebuie sa aiba o valoare minima cuprinsa intre 0,2 si 0,3 ceea ce in cazul firmei analizate reflecta o garantie de lichiditate.

Rata solvabilitatii patrimoniale - este sub valorile normale in anii analizati datorita scaderii nivelului activitatii.

Rata solvabilitatii generale - a depasit valoarea unitara ceea ce presupune o situatie favorabila.


5. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE


Din analiza acestui capitol constatam ca politica de personal a firmei consta in mentinerea muncitorilor direct productivi, ponderea lor mentinandu-se constant in cei 2 ani.

Muncitorii indirect productivi detin de la an la an o pondere scazuta de la 11% in anul "n-2" la 6% in anul "n".

Personalul administrativ a avut o crestere semnificativa din anul "n-2" in anul "n" ajungand de la 3% la 9%, cu exceptia lui "n-1" cand a depasit cu 13%.

Din analiza productivitatii muncii se observa urmatoarele:

- Cifra de afaceri (CA) a scazut cu 94,24 %

- Numarul mediu de personal (Ns) a scazut cu 5,71 %

- Numarul mediu de zile lucrate (Nz) a scazut cu 3,04 %

- Durata medie a zilei de lucru (Dz) a scazut cu 2,56 %

Analizand corelatiile dintre Iwa se constata ca:

Iwa < Iwz < Iwh

Acest fapt se datoreaza diminuarii productivitatii anuale a muncii care a generat o scadere in lant a productivitatii zilnice si orare.


Propuneri finale :


Pentru a inscrie cifra de afaceri pe un traseu ascendent se recomanda micsorarea salariilor, renuntarea la pietele generatoare de cheltuieli mari, reducerea costurilor cu transportul si adaptarea la oferte in functie de posibilitati si de potentialul tehnic al firmei.

Reducerea cheltuielilor aferente cifrei de afaceri se va face printr-o analiza detaliata a a serviciilor prestate, a pietelor de desfacere, pentru a determina care au fost cauzele ce au condus la aceasta situatie.

De asemenea, trebuie sa se acorde o atentie deosebita la strategiile de relansare a ofertei pe piata si sa se aiba in vedere o crestere a indicelui cifrei de afaceri care sa depaseasca indicele de crestere a productivitatii anuale a muncii.Anexa nr.

B I L A N T

- mii lei -

A C T I V

Rd.

n-2

n-1

n

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

2. Cheltuieli de dezvoltare (203-2803-2903)

3. Concesiuni ,brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)

4. Fondul com (ct.2071-2807-2907-2075)

5. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.233+234-2933)

TOTAL: (rd.01 la 05)

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)

2. Instal tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)

TOTAL: (rd.07 la 10)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE


1. Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (261-2961)

2. Creante asupra soc din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)

3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)

4. Creante din interese de participare (ct.2675+2676-2967)

5. Titluri detinute ca imobilizari (ct.262+264+265-2962-2964)

6. Alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)

7. Actiuni proprii (ct.2677-2968)

TOTAL: (rd.12 la 18)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+19)


ACTIV

Rd

n

n - 1

n

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303308+351+358+381

2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341356+358-395)

3. Produse finite si marfuri (ct. 345+34634853486+3545+3546+356+357+361368+371 378 - 3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)

TOTAL: (rd.21 la 24)

II. CREANTE

1. Creante comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)

2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

(ct.4511 +4518-495)

3. Sume de incasat din interese de participare (ct.4531+4538-495)

4.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+ 444 + 445 +446+447+4482+4582+461+473-496+5187)

5. Creante privind cap subscris si nev (ct.456-4953)

TOTAL: (rd.26 la 30)

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Act. detinute la entit afiliate (ct. 501-591)

3. Alte investitii financiare pe termen scurt


TOTAL: (rd.32 la 33)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125 +5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.25+31+34+35)


C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614 + 1615 +1617 +1618+ 1681-169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625 + 1627+1682 + 5191+5192+5198)


3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)

6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+ 4511+4518)

7. Sume datorate privind interesele de partic (ct.1662+1686+2692+ 4521+4528)

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asig sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431+ 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 4551 + 4558 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195+5196+5197)


TOTAL: (rd.38 la 45)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.36+37-46-63)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+47)


P A S I V


n-2

n-1

n

G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681-169)


2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622 + 1624 + 1625 + 1627+ 1682+5191+5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

4. Datorii comerciale ( ct.401+404+408)

5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)


6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691 +4511+4518)

7. Sume datorate privind interesele de participare ( ct.1662 + 1686 + 2692 + 4521 + 4528)

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+421+423+424+426+427+4281 + 431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

TOTAL: (rd.49 la 56)


H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1. Provizioane pentru. pensii si alte obligatii similare (ct151)

2. Alte provizioane (ct.151)

TOTAL PROVIZIOANE: (rd.58+59)


I. VENITURI IN AVANS (rd.62+63)

- Subventii pentru investitii (ct.131)

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)


J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.65 la 67), din care:

- capital subscris nevarsat (ct.1011)

- capital subscris varsat (ct.1012)

- patrimonial regiei (ct.1015)

II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)

III. REZERVE DIN REEVALUARE

Sold C (ct.105)

Sold D (ct.105)

IV. REZERVE (ct.106) (rd.72 la 75)

1. Rezerve legale (ct.1061)

2. Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)

3. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)

4. Alte rezerve (ct.1068107)V. REZULTATUL REPORTAT

Sold C (ct.117)

Sold D (ct.117)

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI

Sold C (ct.121)

Sold D (ct.121)

Repartizarea profitului (ct.129)

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.64+68+69-70+71+76-77+78-79-80)

Patrimoniul public (ct.1016)

TOTAL CAPITALURI (rd.81+82)


Anexa nr.2


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Rd.

Exercitiul financiar

n-2

n-1

n

1. Cifra de af neta (rd.02 la 04)

Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)

Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

2. Variatia stocurilor (ct.711)

Sold C

Sold D

3. Productia imobilizata (ct.721+722)

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

VEN DIN EXPL - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)

5.a) Chelt cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+ 602-7412)

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

b) Alte chelt din afara (cu energia si apa) (ct.605-7413)

c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)

6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)

a) Salarii (ct.621+641-7414)

b) Cheltuieli cu asig si protectia sociala (ct.645-7415)

7.a) Amortiz si proviz ptr deprecierea imobiliz corporale si necorp (rd. 19 - 20)


a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

a.2) Venituri (ct.7813+7815)

b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

b.2) Venituri (ct.754+7814)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 27)

8.1 Chelt privind prest externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)

8.2 Chelt cu alte impozite,taxe si varsam asim (ct.635)

8.3 Chelt cu despag,donatii si active cedate (ct.658)

Ajustari privind proviz pentru riscuri si cheltuieli (rd.29-30)

- Cheltuieli (ct.6812)

- Venituri (ct.7812)

CHEL DIN EXPL - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21 +24)

REZ DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10 - 31)

- Pierdere (rd.31 - 10)

9. Ven. din interese de partic (ct.7613+7614+7615+7616)

- din care, in cadrul grupului

10. Venituri din alte invest fina. si creante care fac parte din activele imobiliz (ct.7611+7612)

- din care, in cadrul grupului

11. Venituri din dobanzi (ct.766)

- din care, in cadrul grupului

Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+788+7617)


VEN. FINANCIARE - TOTAL (rd.34+36 +38+40)

12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.43-44)

- Cheltuieli (ct.686)

- Venituri (ct.786)

13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)

- din care, in cadrul grupului

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

CHELT FINANCIARE - TOTAL (rd.42+45+47))

REZ. FINANCIAR - Profit (rd.41 - 48)

- Pierdere (rd.48 - 41)

14. REZ CURENT - Profit (rd.10+41-31-48)

- Pierdere (rd.31+48-10-41)

15.Venituri extraord(ct.771)

16. Chelt extraord (ct.671)

17. REZULTATUL EXTR. - Profit (rd.53-54)

- Pierdere (rd.54-53)

VENITURI TOTALE (rd.10+41+53)

CHELTUIELI TOTALE (rd.31+48+54)

REZULTATUL BRUT - Profit (rd.57-58)

- Pierdere (rd.58-57)

18. IMPOZIT PE PROFIT (rd.62+63-64)

- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)

- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)


- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)


19. Alte chelt cu impoz care nu apar in elem de mai sus (698)

20. REZ NET AL EXERC FINANCIAR

Profit (rd.59-60-61-65)

Pierdere (rd.60+61+65-59)

21. Rez pe actiune - de baza

- diluat Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }