QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente diverse

Intretinerea, revizia si repararea stivuitoarelor, verificarea tehnica oficialaINTRETINEREA, REVIZIA SI REPARAREA STIVUITOARELOR, VERIFICAREA TEHNICA OFICIALA


1. Prevederi generale
Pentru utilizarea/exploatarea in conditii de siguranta a masinilor de ridicat, care fac obiectul prevederilor prezentei prescriptii tehnice, pe intreaga durata de viata fizica a acestora este necesara efectuarea unor lucrari de prevenire si de inlaturare a uzurilor si defectiunilor tehnice in scopul mentinerii performantelor initiale prevazute de producator asigurandu-se functionarea conform documentatiei tehnice si prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat.

Intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat se face cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice si a celorlalte acte normative aplicabile.

Intretinerea, revizia si repararea masinilor de ridicat masinilor de ridicat se efectueaza de catre producatorul acestora, de catre persoane juridice autorizate de ISCIR sau de catre

persoane juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre. Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate. Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat precum si conditiile de inregistrare in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite in prescriptia tehnica aplicabila.

Autorizarea pentru lucrari de reparare nu este necesara atunci cand acestea se efectueaza de catre producatorul masinii de ridicat.

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor juridice care efectueaza intretinerea si revizia si/sau repararea masinilor de ridicat sunt prevazute in PT R1-2010 la capitolul XII.

Toate constatarile referitoare la repararea masinilor de ridicat trebuie sa fie consemnate de catre inspectorii de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI intr-un process - verbal de verificare tehnica.

Persoana juridica care realizeaza intretinerea si revizia si/sau repararea raspunde de calitatea lucrarilor efectuate conform instructiunilor elaborate de producatorul masinii de ridicat, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice si ale legislatiei aplicabile.

Pentru lucrarile de reparare producatorul sau persoana juridica autorizata trebuie sa emita o declaratie conform modelului din PT R1-2010, anexa 1.2. Intretinerea si revizia


Efectuarea lucrarilor de intretinere si revizie se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta a lucrarilor de intretinere si revizie, al carui model este prevazut in PT R1-2010, anexa 6 si de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in registrul de supraveghere al masinii de ridicat, al carui model este prevazut in PT R1-2010, anexa 3.


Intretinerea si revizia se executa, planificat, conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari, in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Intretinerea cuprinde cel putin urmatoarele operatiuni:

-curatarea stivuitorului;

-verificarea starii de uzura a lagarelor si a bunei functionari a sistemului de ungere;

-ungerea pieselor supuse frecarii, conform schemei de ungere;

-verificarea uzurii cablurilor sau lanturilor de tractiune si a fixarii acestora;

-verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora;

-verificarea functionarii mecanismelor stivuitorului;

-verificarea elementelor de prindere sau de manipulare a sarcinii;

-strangerea si verificarea elementelor de imbinare si a articulatiilor;

-verificarea fixarii tampoanelor si a opritoarelor;

-verificarea functionarii sistemului electric de forta, de comanda, de iluminare si semnalizare;

-verificarea rezistentei de izolatie si a rezistentei prizei de legare la pamant a echipamentelor electrice;

-verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni;

-verificarea starii cailor de rulare si a rotilor de rulare;

-verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice si pneumatice;

Prin revizie se asigura reglarea sau inlocuirea pieselor, aparatelor sau modulelor inglobate in masina de ridicat in scopul asigurarii mentinerii masinii de ridicat in parametrii de functionare in conditii de siguranta conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.3. Repararea


Repararea se executa conform instructiunilor date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat, conform instructiunilor din documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, conform documentatiei tehnice de reparare preliminara, dupa caz si ori de cate ori se constata o defectiune.

Prin reparare se asigura inlaturarea neconformitatilor/defectiunilor constatate la o masina de ridicat in scopul aducerii acesteia la performantele initiale prevazute de producator in documentatia tehnica asigurandu-se functionarea in conditii de siguranta a acesteia conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Componentele de uzura se inlocuiesc la intervalele de timp stabilite prin instructiunile date de producator in documentatia tehnica a masinii de ridicat sau prin instructiunile date in documentatia tehnica de verificari si incercari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, indiferent de starea de uzura din momentul inlocuirii.

Componentele de securitate defecte se inlocuiesc cu altele noi de aceeasi tipo- dimensiune, cu prezentarea declaratiei de conformitate a producatorului acestora.

Repararea masinilor de ridicat se face pe baza unei documentatii tehnice preliminare de reparare avizata de catre RADTP.

Conditiile privind atestarea persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute in legislatia in vigoare.

Obligatiile si responsabilitatile persoanelor fizice care efectueaza avizarea documentatiilor tehnice preliminare de reparare a masinilor de ridicat sunt prevazute la capitolul XII.

La repararea masinii de ridicat se au in vedere cerintele reglementarilor tehnice aplicabile acesteia.

NOTA: In cazul in care pe parcursul lucrarilor de reparare apar modificari fata de documentatia tehnica preliminara de reparare acceptata de ISCIR, aceste modificari se avizeaza de RADTP si se transmit la ISCIR pentru acceptare.

Lucrarile de reparare care se verifica de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR, cu participarea RSVTI al detinatorului/utilizatorului si a RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare, sunt urmatoarele:

-inlocuirea sau modificarea constructiei metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;

-transformarea de principiu a modului de actionare a masinilor de ridicat ca de exemplu de la actionare electrica la actionare hidraulica si altele asemanatoare;

-inlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lantul cinematic cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;

-modificarea de principiu a schemei electrice, hidraulice sau pneumatice de actionare;

-inlocuirea totala a instalatiei electrice, hidraulice sau pneumatice;

-inlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale masinii de ridicat cu alte tipodimensiuni, care difera de cele prevazute in documentatia tehnica initiala;

-inlocuirea cu alte tipodimensiuni sau modificarea constructiva a caruciorului macaralei.

Documentatia tehnica preliminara de reparare a masinii de ridicat trebuie sa contina cel putin urmatoarele:

-desenul de ansamblu (unde este cazul);

-breviarul de calcul de rezistenta al elementelor portante;

-documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat ce urmeaza sa se inlocuiasca, dupa caz;

-planul de verificari si incercari care se efectueaza pe parcursul lucrarilor de reparare;

-conditiile tehnice de incercari pentru atestarea parametrilor (unde este cazul).

In cazul in care pe parcursul efectuarii lucrarilor de reparare apar si alte neconformitati care nu au fost tratate in documentatia tehnica preliminara de reparare, aceasta se completeaza cu partea aferenta tratarii acestor neconformitati.

Rezultatele verificarii tehnice dupa reparare, precum si data (ziua, luna si anul) urmatoarei verificari tehnice periodice se consemneaza intr-un proces-verbal de verificare tehnica, conform modelului din PT R1-2010, anexa 2. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.

Lucrarile de reparare, planificate sau neplanificate, altele decat cele mentionate la art. 68 efectuate masinilor de ridicat, fara modificarea performantelor initiale prevazute de producator in documentatia tehnica, scopului sau tipului acestora se verifica de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului impreuna cu RSL al persoanei juridice autorizate pentru lucrari de reparare. Rezultatele verificarii tehnice dupa lucrarile de reparare, se consemneaza intr- un proces-verbal de verificare tehnica intocmit de catre RSVTI, conform modelului din anexa 4, iar data urmatoarei verificari este cea stabilita la ultima verificare tehnica periodica, efectuata de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR. Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea masinii de ridicat.

Daca prin lucrarile de reparare efectuate s-au modificat performantele initiale ale masinii de ridicat, scopul sau tipul acesteia, se aplica prevederile prescriptiei tehnice PT R1 - 2010, de la art. 30 la art. 32.4. Etapele lucrarilor de reparare


Inaintea inceperii lucrarilor de reparare inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR sau RSVTI, dupa caz, intocmeste procesul-verbal de constatare in vederea introducerii in reparare.

Se interzice inceperea lucrarilor de reparare fara procesul-verbal de constatare.


Acceptarea lucrarilor de reparare:

Inaintea inceperii lucrarilor de reparare, unitatea reparatoare, intocmeste un memoriu tehnic de prezentare a lucrarilor de reparare, care cuprinde documentatia tehnica preliminara de reparare, lucrarile de reparare ce urmeaza a se efectua si conditiile tehnice de executie ale acestora, precum si programul de examinari, verificari si incercari ce urmeaza a se efectua pe parcursul si la finalul lucrarilor de reparare, daca este cazul;

Memoriul tehnic, vizat de detinator/utilizator, trebuie sa fie inaintat la ISCIR in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, in vederea acceptarii inceperii lucrarilor de reparare;

ISCIR analizeaza documentele inaintate de persoana juridica reparatoare si intocmeste procesul-verbal de acceptare. Se interzice inceperea lucrarilor de reparare, in cazurile in care reparatiile sunt cele mentionate la art. 68, fara procesul-verbal de acceptare al ISCIR. Prin procesul-verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparare, ISCIR poate solicita ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Unitatea reparatoare este obligata sa solicite participarea inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la operatiile, examinarile, verificarile sau incercarile respective.

Pe parcursul reparatiei se efectueaza verificari daca acestea sunt prevazute in solicitarea ISCIR ca anumite operatii, examinari, verificari sau incercari sa se efectueze in prezenta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR. Reparatorul prezinta inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR documentele specifice etapei respective (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor, lista procedurilor de sudare aprobate, buletine de control si altele asemenea); verificarile se finalizeaza cu incheierea unui proces-verbal de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

Dupa finalizarea lucrarilor de reparare se efectueaza urmatoarele verificari:

-verificarea documentatiei tehnice de reparare, care se depune la ISCIR in raza careia se afla masina de ridicat, cu cel putin 15 zile inaintea datei propuse pentru efectuarea verificarii tehnice; documentatia tehnica de reparare cuprinde cel putin:

-memoriu tehnic de reparare;

-documentatiile tehnice pentru subansambluri sau alte dispozitive aferente masinii de ridicat care au fost inlocuite;

-documente privind efectuarea pe parcursul lucrarilor de reparare si in final a verificarii lucrarilor executate in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice si ale documentatiei tehnice preliminare de reparare;

-documente privind calitatea imbinarilor sudate (certificate de inspectie material, tabelul nominal cu sudorii autorizati care au executat lucrarea si cu valabilitatea autorizatiilor), unde este cazul;

-documentele cuprinzand rezultatele examinarilor, verificarilor si incercarilor nedistructive/distructive efectuate de catre persoane juridice autorizate/evaluate de ISCIR conform prevederilor prescriptiei tehnice aplicabile;

-procesul-verbal in care sunt consemnate rezultatele incercarilor de casa, in care sa se specifice ca instalatia poate fi supusa verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii in continuare;

-declaratia pentru lucrarile de reparare efectuate, intocmita conform modelului din anexa 1;

-verificarile si incercarile mentionate in  PT R1-2010 la art. 17, cu respectarea prevederilor de la art. 48 pana la art. 55.

Verificarile tehnice dupa reparare a masinii de ridicat se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei prescriptii tehnice.

In procesul-verbal incheiat cu ocazia verificarilor tehnice efectuate dupa reparare in vederea repunerii in functiune se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice periodice (ziua, luna si anul), cu respectarea prevederilor prezentei prescriptii tehnice.

Lucrarile de reparare efectuate se consemneaza de catre RSL al persoanei juridice autorizate in registrul de evidenta al lucrarilor de reparare, al carui model este prevazut in

PT R1-2010, anexa 6 si de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului in registrul de supraveghere al masinii de ridicat, al carui model este prevazut in anexa 3.


5. Autorizarea functionarii


Cerintele tehnice prevazute in prezentul capitol sunt conditii minime obligatorii referitoare la punerea in functiune si autorizarea/admiterea functionarii masinilor de ridicat.

Se admite autorizarea functionarii:

-masinilor de ridicat noi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice si care respecta cerintele privind introducerea pe piata, stabilite de reglementarile nationale ce transpun directivele europene aplicabile;

-masinilor de ridicat vechi, care fac obiectul prezentei prescriptii tehnice, care au functionat si:

-provin din Uniunea Europeana:

-care respecta cerintele privind introducerea pe piata stabilite, prin directivele europene specifice;

-care au fost construite anterior intrarii in vigoare a directivelor europene aplicabile si care au fost introduse pe piata cu respectarea reglementarilor nationale ale statului membru in care au fost construite;

-provin din afara Uniunii Europene:

I. care respecta cerintele prevazute la introducerea pe piata stabilite prin directivele europene specifice.

Verificarea tehnica in vederea acordarii autorizarii functionarii se efectueaza de inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR la stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare;

Stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare autorizate se inregistreaza in evidenta ISCIR.

Admiterea functionarii (la prima punere in functiune si periodic in exploatare) a stivuitoarelor autopropulsate si translatoarelor stivuitoare se face de catre RSVTI al detinatorului/utilizatorului si se inregistreaza in evidenta acestuia.

Admiterea functionarii (la prima punere in functiune si periodic in exploatare) se refera la stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual;

Admiterea functionarii se face de catre RSL al persoanei juridice autorizate.6. Conditii privind autorizarea/admiterea functionarii


Pentru obtinerea autorizarii functionarii masinii de ridicat, detinatorul/utilizatorul trebuie sa inainteze la ISCIR o cerere, insotita de urmatoarele documente, dupa caz:

a) declaratia de conformitate tip CE, intocmita de producatorul masinii de ridicat sau de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, dupa caz;

b) documentatia tehnica a masinii de ridicat;

c) documentatia de montare, pentru masinile de ridicat care necesita montare la locul de functionare pe un amplasament fix;

d) raportul tehnic intocmit de o persoana juridica autorizata pentru verificari tehnice in utilizare, pentru masinile de ridicat care au functionat si a caror durata de functionare este mai mare decat:

-durata de functionare stabilita de producator, sau in lipsa acesteia;

-durata normala de functionare stabilita conform prevederilor Hotararii Guvernului 2.139/2004.

e) declaratia pe propria raspundere a detinatorului/utilizatorului in care sa se mentioneze ultimul loc de functionare a masinii de ridicat, daca este cazul.


Daca producatorul prevede utilizarea masinii de ridicat intr-un mediu potential exploziv, instructiunile acesteia trebuie sa prezinte toate informatiile necesare. In plus, aceasta informatie trebuie sa fie indicata pe masina de ridicat si pe componentele de securitate.


Daca sunt indeplinite cerintele mentionate, masina de ridicat se supune urmatoarelor:

a) verificari tehnice:

-verificarea montarii ansamblurilor si subansamblurilor masinii de ridicat conform prevederilor documentatiei tehnice de insotire si prezentei prescriptii tehnice;

-verificarea imbinarilor nedemontabile ale structurii metalice;

-verificarea integritatii si conformitatii constructive a structurii metalice;

-verificarea echiparii instalatiei electrice cu dispozitive de protectie si cu inscriptionarile necesare;

-verificarea existentei componentelor de securitate prevazute in documentatia tehnica;

b) incercari tehnice:

-incercari in gol, care se efectueaza prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat, fara ca masina de ridicat sa fie incarcata cu sarcina; cu aceasta ocazie se verifica si functionarea componentelor de securitate, cu exceptia limitatorului de sarcina si/sau de moment;

-incercari in sarcina, care se efectueaza atat static cat si dinamic in conditiile stabilite de producator prin documentatia tehnica (numai dupa ce incercarile in gol au dat rezultate corespunzatoare), astfel:

I. incercarea statica se realizeaza cu sarcina de incercare ridicata la circa 100 mm de sol, timp de 10 minute. Calculul sarcinii de incercare trebuie sa tina seama de valorile coeficientului de incercare statica astfel incat sa se poata garanta un nivel adecvat de securitate; coeficientul de incercare statica este 1,25 pentru masinile de ridicat in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat. Nu se admite nicio deformatie remanenta a structurii portante a masinii de ridicat.

NOTE: 1) Sarcina de incercare trebuie sa fie constituita numai din greutati verificate metrologic sau a caror masa este determinata cu instrumente de masura verificate metrologic.

La masinile de ridicat cu brat, incercarea statica se efectueaza atat la raza minima cat si la raza maxima, sarcina de incercare fiind sarcina maxima admisa pentru pozitiile respective.

Pentru masinile de ridicat, la care se poate modifica lungimea bratului sau inaltimea turnului, incercarea se efectueaza cu sarcina nominala mentionata in documentatia tehnica pentru varianta respectiva.

II. incercarile dinamice se realizeaza cu sarcina maxima de utilizare multiplicata cu coeficientul de incercare dinamica numai daca masina de ridicat s-a comportat corespunzator la incercarea statica, masurarea sagetii si incercarea de etanseitate, dupa caz. Coeficientul de incercare dinamica este egal cu 1,1 in conditiile in care nu este precizat in documentatia tehnica a masinii de ridicat.

NOTA: Incercarea dinamica se efectueaza numai daca circuitul de comanda al masinii de ridicat permite mai multe miscari simultane in conditiile cele mai defavorabile.

incercari de etanseitate se efectueaza cu sarcina nominala, prin actionarea mecanismelor masinii de ridicat. Dupa intreruperea actionarii, sarcina nu trebuie sa coboare timp de 10 minute peste limitele prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat si nu trebuie sa se constate scapari de fluid;

alte incercari se efectueaza numai daca sunt prevazute in documentatia tehnica a masinii de ridicat.

Dupa efectuarea verificarilor si incercarilor tehnice, producatorul sau persoana juridica autorizata care a efectuat montarea, mentioneaza rezultatele verificarilor si incercarilor in procesul-verbal cu probe de casa.7. Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii


Verificarea tehnica in vederea autorizarii functionarii se efectueaza de catre inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR.

La verificarea tehnica trebuie sa participe RSVTI al detinatorului/utilizatorului, personalul de deservire si personalul auxiliar de deservire al masinii de ridicat, dupa caz, reprezentantul persoanei juridice autorizate care a efectuat montarea masinii de ridicat, unde este cazul, reprezentantul persoanei juridice autorizate care asigura intretinerea si revizia masinii de ridicat si, la solicitarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR, orice alta persoana implicata in montarea, intretinerea si revizia masinii de ridicat.

Personalul de deservire desemnat pentru efectuarea manevrelor in timpul verificarii tehnice trebuie sa fie autorizat sau instruit, dupa caz, pentru masina de ridicat respectiva.

(1) In vederea autorizarii functionarii masinii de ridicat, inspectorul de specialitate din cadrul ISCIR efectueaza sau se asigura ca verificarile si incercarile prevazute la art. 17 sunt efectuate cu rezultate corespunzatoare.

(2) Verificarile si incercarile tehnice mentionate la art. 17 se fac in conditiile prevazute de prezenta prescriptie tehnica, daca nu este prevazut altfel de catre producatorul masinii de ridicat.8. Concluziile verificarii tehnice in vederea autorizarii functionarii


(1) Autorizarea functionarii stivuitorului se acorda numai dupa ce au fost efectuate activitatile prevazute in PT R1-2010 la art. 22, iar rezultatele verificarilor tehnice sunt corespunzatoare, prin intocmirea unui proces-verbal de verificare tehnica, al carui model este prevazut in PT R1-2010, anexa 2, unde se consemneaza parametrii de functionare si data efectuarii urmatoarei verificari tehnice (ziua, luna si anul).

(2) Procesul-verbal de verificare tehnica se ataseaza la cartea stivuitorului.


Daca rezultatele verificarii tehnice sunt necorespunzatoare, neconformitatile se consemneaza in procesul-verbal de verificare tehnica si nu se acorda autorizarea functionarii masinii de ridicat.

In cazul in care intretinerea si revizia nu este asigurata de o persoana juridica autorizata nu se acorda autorizarea functionarii stivuitorului.

Termenul de valabilitate al autorizarii functionarii masinii de ridicat este de maxim 3 ani.

Acordarea autorizarii functionarii cu conditia inlaturarii ulterioare a unor deficiente care afecteaza siguranta in functionare a stivuitorului este interzisa.


Pentru fiecare stivuitor care a obtinut autorizarea functionarii se intocmeste o carte a tehnica, ce trebuie sa contina:

documentatia tehnica mentionata in PT R1-2010 la art. 14 alin. (1) lit. b);

partea de evidenta a verificarilor, eliberata de ISCIR, care se compune din:

coperta fixa;

parte legata cu coperta ce contine informatii referitoare la amplasare si verificarile tehnice efectuate;

parte prevazuta cu sistem de atasare a documentelor si documentatiilor intocmite pe toata durata de utilizare a masinii de ridicat.

(2) Cartea masinii de ridicat se pastreaza de catre detinator/utilizator.


(1) Admiterea functionarii stivuitoarele autopropulsate si translatoarele stivuitoare actionate manual se efectueaza in aceleasi conditii in care se efectueaza autorizarea functionarii.

(2) Procesul-verbal pentru admiterea functionarii stivuitorului se intocmeste de catre RSVTI.


Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }