QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente administratie

Raspunderea alesilor localiRaspunderea alesilor localiAlesii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin.Consilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

In procesul-verbal al sedintei consiliului va fi consemnat rezultatului votului, iar, la cererea consilierului, se va mentiona in mod expres votul acestuia.

Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor prezentei legi si ale regulamentului de organizare si functionare a consiliului atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

a.     avertismentul;

b.     chemarea la ordine;

c.     retragerea cuvantului;

d.     eliminarea din sala de sedinta;

e.     excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

f.      retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1+2 sedinte.

Sanctiunile prevazute la alin. (1) lit. a-d se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (1) lit. e si f de catre consiliu, prin hotarare.

Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. e, cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspectele juridice, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

La prima abatere, presedintele de sedinta atrage atentia consilierului, in culpa si il invita sa respecte regulamentul.

Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar pentru prima data, dispozitiile regulamentului vor fi chemati la ordine.

Chemarea la ordine se inscrie in procesul-verbal de sedinta.

Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedinte sa isi retraga sau sa explice cuvantul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.

Daca expresia intrebuintata a fost retrasa ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.


In cazul in care dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvantul, iar daca persista, il va elimina din sala.

Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectivul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.

Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.

Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitia presedintelui.

Sanctiunile prevazute la lit. e si f se aplica prin hotarare adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.

Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele de sedinta. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la lit. a-d.

Sanctiunile se pot aplica in mod corespunzator presedintilor si vicepresedintelor consiliilor judetene, pentru abaterile savarsite in calitatea lor de consilier.

Pentru abateri grave si repetate, savarsite in exercitarea mandatului de viceprimar, de presedintele sau de vicepresedintele al consiliului judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a.     mustrare;

b.     avertisment;

c.     diminuarea indemnizatiei cu 5-10%  pe timp de 1-3 luni;

d.     eliberarea din functie.

Sanctiunile prevazute la lit. a si b se aplica, prin hotarare a consiliului, la propunerea motivata a primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean. In cazul presedintelui consiulului judetean, propunerea trebuie facuta de cel putin o treime din numarul consilierilor in functie si va fi temeinic motivara. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.

Aplicarea sanctiunilor prevazute la lit. c si d poate fi facuta numai daca se face dovada ca viceprimarul, presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean a incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederilor Legii nr 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva sanctiunii prevazute la lit. c si d persoana in cauza se poate adresa instantei de contecios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Primarii pot fi revocati din functie in urma unui referendum, in conditiile si in cazurile stabilite prin Legea nr. 2152001, cu modificarile si completarile ulterioare.Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }