QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente turism

Agentia de turism KISS TOURING - proiect turismUniversitatea Crestina"Dimitrie Cantemir"

Facultatea de Management Turistic si ComercialAgentia de turism KISS TOURING"Turismul este actiunea, dorinta, arta de a calatori pentru propria placere."

( M. Peyromaure Debord )


Calatoriile si turismul reprezinta la ora actuala o piata globala, de dimensiuni uriase, unde se manifesta cererea consumatorilor pentru o imensa varietate de produse si servicii. Nu doar dimensiunile si ritmurile sale de crestere fac aceasta piata foarte atractiva, ci si potentialul sau de viitor, nici pe departe epuizat.

Potrivit Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT), volumul fluxurilor turistice la nivel global va cunoasste o crestere de 27.6% in perioada 2004-2020, ajungand la circa 1.56 miliarde de turitti in anul 2020 (fata de 696 milioane in anul 2000).

Turismul organizat a aparut odata cu afirmarea turismului ca fenomen de masa. El se desfasoara numai pe baza de contracte incheiate intre prestatorii de servicii turistice si agentiile de turism. Agentia de turism este principalul distribuitor al produselor turistice, detinand monopolul vanzarilor si avand doua mari avantaje fata de alte forme de distributie si anume: protectie aproape totala a consumatorului de turism si garantiile financiare acordate atat prestatorilor de servicii turistice cat si turistilor.

In lume exista circa 30 000 de agentii de turism licentiate sau recunoscute profesional si circa 200 000 de puncte de vanzare. In Europa diferenta intre tari in ceea ce priveste numarul de agentii este foarte mare. Foarte dezvoltata in Germaia si Regatul Marii Britanii, comercializarea prin agentiile de turism nu joaca in Spania, Franta si Italia un rol major.

In literatura de spacialitate si terminologia Organizatiei Mondiale a Turismului (OMT)  se foloseste notiunea de agentie de voiaj care difera conceptual si terminologic de conceptul romanesc. In tarile cu activitate turistica intensa, agentia de voiaj este o firma independenta sau o retea de firme avand ca obiect de activitate rezervarea si comercializarea biletelor pentru mijloace de transport si vanzarea produselor turistice organizate de catre agentiile tour-operatoare.


Infiintarea agentiei de turism KISS TOURING

Agentia de turism orice unitate specializata care organizeaza, ofera si vinde pachete de servicii tuirstice sau componente ale acestora. Cu alte cuvinte, ele se obliga, in scop lucrativ, sa procure calatorilor titluri de transport si servicii turistice (cazare, masa, agrement) pentru efectuarea voiajului sau sejurului.

Statul nu se limiteaza sa garanteze competensa si solvabilitattea agentiilor printr-o reglementare speciala (licenta si/sau garantii). El urmareste ca agentiile licentiate (acreditate) sa faca fata concuretei neloiale a altor organizatori de voiajuri si indeosebi asociatiilor de turism.

Agentia de turism este o societate comerciala specializata in vanzarea produselor turistice, pentru a putea functiona, trebuie sa indeplineasca, pe de o parte, cerintele Legii 31/1990 privind societatile comerciale si, pe de alta parte sa fie autorizate si acreditate de ministerul de rersort, adica de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului care acorda la cerere licenta[1] de functionare pentru agentie si brevetul de turism pentru conducatorulk sau si personalul de specialitate.

In conformitate cu prevederile H.G. nr 238/2001, Hotarare nr. 303 din 31 martie 2010 si a Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 1866/2010, licentele de turism se elibereaza de catre Directia de Autorizare si Control din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, care asigura evidenta licentelor eliberate, respectiv a celor suspendate sau anulate.

Licenta de turism se elibereaza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia generala control si autorizare pentru turism, denumita in continuare D.G.C.A.T., la cererea operatorilor economici.

Criteriile privind acordarea licentei de turism pentru agentia de turism de tip touroperatoare sau detailista si a anexei licentei de turism pentru sediul secundar/reprezentanta acesteia sunt prevazute in anexa nr.1.

Macheta licentei de turism - pentru agentia de turism si macheta anexei licentei de turism - pentru sediul secundar/reprezentanta agentiei de turism sunt prezentate in anexa nr. 2 si, respectiv, in anexa nr. 3.

In vederea obsinerii/preschimbarii licentei de turism, operatorul economic depune

urmatoarele documente:

a) cerere de eliberare a licentei de turism;

b) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in baza Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, din care saa rezulte activitatile autorizate a fi desfasurate la punctul de lucru si codul/codurile CAEN corespunzator/corespunzatoare, pentru agentia de turism respectiva, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) copie de pe cel putin unul dintre urmatoarele documente ce apartin persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism: certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, diploma de licenta/masterat/doctorat privind absolvirea de cursuri universitare/postuniversitare in domeniul turismului, brevet de turism specific functiei;

d) copie de pe contractul individual de munca al persoanei care asigura conducerea operativa a agentiei de turism, inregistrat conform prevederilor legale;

e) copia politei de asigurare privind asigurarea turittilor in cazul insolvabilitatii sau

falimentului agentiei de turism .

Procedura de autorizare a agentiilor de turism poate fi indeplinita si prin intermediul punctului de contact unic electronic, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010, in termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic electronic .

Documentatia prevazuta la art. 3 se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia generala control si autorizare pentru turism. Cererea operatorului economic este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister. Prelungirea termenului de acordare a licentei, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate operatorului economic inainte de expirarea termenului initial.

Eliberarea licentei de turism se face, dupa verificarea la fata locului a indeplinirii criteriilor de licentiere, prevazute in anexa nr. 1, de catre specialisti din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia generala control si autorizare pentru turism, in prezenta reprezentantului operatorului economic in cauza. Constatarile rezultate in urma verificarii se consemneaza in nota de licentiere intocmita in 3 exemplare, dintre care un exemplar se preda reprezentantului legal al operatorului economic.

La verificarea agentiilor de turism pot participa si reprezentanti ai asociatiilor profesionale de profil. Licenta se considera acordata in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul prevazut de 30 de zile, cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite operatorului economic o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia.

Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:

a) termenul de procesare a cererii;

b) caile de atac disponibile;

c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, licenta se considera acordata.

Conducerea operativa a agentiilor de turism se asigura cu persoane care detin brevet de turism in domeniu ori certificat de absolvire a unui curs de formare manageriala in domeniu, organizat de un furnizor de formare profesionala autorizat, sau diploma de licenta/masterat privind absolvirea cursurilor universitare in domeniul turismului.

In functie de nivelul si de pregatirea profesionala se elibereaza brevet de turism pentru urmatoarele functii:

a) manager in activitatea de turism;

b) director de agentie de turism;

c) director de hotel;

d) director de restaurant;

e) cabanier.

Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii decat cele inscrise pe acesta, astfel:

a) managerul in activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute anterior;

b) directorul de hotel poate asigura fie functia inscrisa in brevet, fie conducerea operativa a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare. Macheta brevetului de turism este prezentata in anexa nr. 4. .

In vederea obtinerii brevetului de turism persoana fizica trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

a) cerere;

b) curriculum vitae, cu precizarea expresa a pregatirii profesionale si a experientei

profesionale, precum si cu urmatoarea declaratie: " Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat brevetul de turism.";

c) copie de pe actul de identitate;

d) copii de pe actele care atesta pregatirea profesionala;

e) atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului;

f) certificat de cazier judiciar.

Brevetul de turism pentru director de agentie de turism se elibereaza pentru:

a) absolvent, cu examen de licenta, al unei facultati acreditate sau al unui colegiu universitar, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatilor agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala;

b) absolvent al unui liceu, care a absolvit un curs de formare manageriala specific activitatii agentiilor de turism si care detine atestat de limba straina de circulatie internationala .

Documentatia de brevet de turism se transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia generala control si autorizare pentru turism.

Cererea solicitantului este procesata in cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit o singura data, pentru o perioada de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse initial nu este afectata de prelungirea dispusa de minister. Prelungirea termenului de emitere a brevetului, precum si durata acestei prelungiri trebuie motivate in mod corespunzator si notificate solicitantului inainte de expirarea termenului initial.

Brevetul de turism se considera acordat in situatia in care ministerul nu a raspuns in termenul de 30 de zile de la depunere, cu exceptia cazului in care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terte parti. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Directia generala control si autorizare pentru turism, va transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii, in termen de 5 zile calendaristice de la data primirii acesteia. Confirmarea de primire a cererii trebuie sa precizeze urmatoarele:

a) termenul de procesare a cererii;

b) caile de atac disponibile;

c) dupa caz, mentiunea ca, in lipsa unui raspuns in termenul specificat, brevetul de turism se considera acordat.


Prezentarea generala a agentiei de turism KISS TOURING

 1. Denumire agent economic: S.C. KISS TOURING SRL
 2. Sediul agentului economic: Bucuresti, str Breaza 83A, sector 3, cod postal 341754
 3. Numarul certificatului de inregistrare la Registrul Comertului: J23/1665/07.06.2010
 4. Capital social: 30000 lei
 5. Sediul agentiilor de turism:
  • Agentia nr. 1 Bucuresti, str. Breaza 83A
 6. Licente de turism, categoria A:
  • Agentia nr. 1 Bucuresti, str. Breaza 83A: NR. 3333/ 20.08.2010
 7. Activitatea desfasurata: Organizarea de pachete de servicii in domeniul turismului intern si international, pe care le comercializeaza direct si prin alte agentii colaboratoare din tara dupa cum urmeaza:

Sosiri-plecari pentru oameni de afaceri

Odihna si tratament in statiuni din tara si din strainatate

Tururi si vacante in tara si in strainatate bilete - aero, auto, naval, C.F. - ticketing

Transferuri si transport turistic

Inchirieri autoturisme (rent-a-car)

Programe de sfarsit de saptamana

Organizarea de congrese, conferinte si receptii

Ghizi interpreti si translatzori pentru grupuri turistice si turisti individuali

Rezervari de hoteluri din tara si strainatate

Asigurari pentru plecari in strainatate

Croaziere, turism montan, turism rural

Tabere interne si internationale pentru elevi si studenti

Deplasari interne si externe la competitii sportive, manifestari culturale, religioase.

 1. Personal total: 30 din care 24 personal calificat si 6 colaboratori
 2. Personal cunoscator de limbi straine de circulatie internationala: 18
 3. Starea, aspectul cladirilor: foarte buna
 4. Amplasarea in cladire a spatiilor agentiilor: parter
 5. Pozitionarea spatiilor comerciale: semicentral
 6. Suprafata spatiilor comerciale:
  • Agentia nr. 1 Bucuresti, str. Breaza 83A are o suprafata de 110mp
 7. Suprafata spatiilor administrative total 50mp
 8. Echipamente si dotari.

Sistem informatic in retea

Aparatura fax, multiplicatoare

Centala telefonica

Legatura internet etc


Structura tehnica si organizatorica a agentiei de turism KISS TOURING

Agentia este condusa de directorul si asociatul unic Kiss Valerica si are in subordine urmatoarle birouri si compartimente:

a. Biroul Turism.

Principalele atributii de serviciu in compartimentele aferente:

Primiri turisti straini in Romania si vacante, tratamente pentru turisti romani (incoming)

Trimiteri de turisti in strainatate (outgoing)

Vanzare propriu-zisa de programe turistice (promo agent)

Constituire de programe la cerere si pachete de servicii pentru simpozioane, conferinte etc.

Intermedieri viye turistice si de serviciu

Asigurari medicale

b. Compartimentul Transport

Principalele atributii:

Exploatarea, gestioanare, intretinerea, valorificarea si restabilirea bayei materiale la parametric optimi

Organizarea, conducerea, pregatirea si valorificarea in parametrii optimi a potentilului uman angajat

Transporturi personae

Transfer turistic auto

Excursii incoming, outgoing touroperator.

c.  Biroul Contabilitate

Principalele atributii de serviciu:

Asigurarea gestionarii si evidenta intregului patrimoniu al agentiei

Intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli

Intocmirea situatiilor financiar-contabile cu privire la numerarul incasat zilnic, situatua platilor si incasarilor de la terti pe perioade diferite

Inregistrarea tuturor ducumentelor specifice

Intocmireabalantelor contabile lunare si a bilantului trimestrial/annual

Urmarirea platilor si impozitelor legale

Intocmirea dosarelor de angajare a personalului si evidenta cartilor de munca


Managementul resurselor umane.

La capitolul organizarea managementului resurselor umane agentia KISS TOURING se ridica la nivelul cerintelor actuale ale economiei de piata. Turismul presupune, in primul rand contacte intre oameni, atitudini, competente si un comportament corespunzator care sa se ridice la stadardele internationale ale cerintelor economieie de piata. Conceperea sistematica a unei firme implica abordarea resurselor umane in stransa inderdependenta cu celelalte resurse de acre dispune firma. In acest sens primul pas spre crearea unei echipe performante este procesul de recrutare al personalului, ulterior sustinut de formarea si perfectionarea profesionala a acestuia, procese ce ii sunt incredintate directorului agentiei, d-na Kiss Valerica care este si managerul agentiei.

Astfel, la selectia si incadrarea personalului, managerul se bazeaza pe anumite criterii de selectie si anume:

Studiile atestate de certificate sau diplome;

Vechimea in domeniu;

Postul detinut anterior;

Cunostintele, deprinderile, aptitudinile si comportamentul persoanei in cauza.


Personalul agentiei.

In cadrul agentiei de tuirsm Kiss Touring, conform organizarii agentiei pe birouri si compartimente, avem urmtoarea structura de personal:

Un manager/director agentie - cu atestat de limba straina si curs de manager.

Doi agenti de turism - cu studii superioare;

Un ghid - cu atestat de limba straina si curs de formare ghizi.

Un economist - cu studii superioare;

Trei conducatori auto profesionisti, cu permis de conducere international;

Un angajat cu statut de colaborator (mecanic);

1-2 angajati sezonieri.

Managerul (directorul de agentie). Fisa postului.

Studii:Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir-Facultatea de Management Turistic si Comercial;

Experienta in domeniu: 1 an;

Cunostinte complementare: limba enbleza, italiana, germana, operare calculator.

Atributii:

Organizeaza, coordoneaza si conduce intrega activitate a agentiei;

Verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor;

Aproba programele propuse de compartimentele de specialitate;

Aproba bugetele depromovare si publicitate;

Reprezinta agentia in relatiile cu partenerii, asociatiile profesioanle si alte institutii; stabileste politica de dezvoltare si supune atentiei AGA masurile preconizate;

Cauta permanent noi parteneri si oportunitati de afaceri pentru marirea volumului de incasari si a prestigiului firmei.

Selectioneaza, incadreaza si pregateste personalul agentiei;

Centralizeaza, analizeaza, aproba si semneaza situatiile intocmite de compartimentele din subordine (necesarul de materiale, masini, aparatura electrica si electronica, aprovizionarea propriu-zisa cu piese de schimb, salarii,largirea parcului de masini, balante si bilanturi financiar-contabile)

Analizeaza fondurile de investitii ale agentiei;

Face demersuri pentru contractarea de credite;

Face propuneri de achizitii.

Agentul de turism. Fisa postului.

Atributii:

Studiul programelor de voiaj;

Formarea itinerariilor;

Alcatuirea devizului estimativ al costurilor pentru serviciile prestate;

Studiul modalitatilor d executare si vanzare a voiajelor;

Organizarea serviciilor de receptivitate, de primire si de acces a turistilor, in limita atributiilor sale;

Indeplinirea operatiunilor referitoare, de primireAgentia de turism KISS TOURING este o agentie de tip turoperatoare si are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism. Agentia concepe, pregateste si vinde produse turistice forfetare destinate a fi vandute fie direct prin propria punct de lucru, fie prin agentiile detailiste.
Agentia de turism SC VILL TOUR SRL este o agentie de tip turoperatoare si are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de turism.
Sediu, filiala, puncte de lucruAGENTIA DE TURISM " S.C. VILL TOUR S.R.L."

FISA DE PREZENTARE -Agentia SC VILL TOUR SRL apartine de societatea comerciala VLL TOUR, cu sediul in Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu certificat de inmatriculare nr.J12/412/2006 cu un capital social de 90000 euro.

Agentia S.CVILL TOUR S.R.L., cu sediul in Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti, are ca obiect de activitate vinderea de pachete de servicii turistice sau componente ale acestora pe plan intern si international.


AMPLASARE

- Sediul agentiei se afla la parter,ap.3,din blocul b5

- Starea cladirii este foarte buna

- Apartamentul unde este amplasata agentia are o suprafata

de 150 mp si cuprinde : 3 camere,1 grup sanitar, hol si bucatarie.


ECHIPAMENTE DIN DOTARE


- Mobilier modern;

- Telefon / fax HP Laserjet 4000 ( fax,copiator,scaner si

imprimanta )

- 5 calculatoare AMD ATHLON

- 2 imprimanta LaserJet 2300TELEFON /FAX

- 021.367.56.21/021.367.56.22PERSONAL

- Agentia are un numar de 17 angajati.

- Precizam ca angajatii vorbesc cel putin o limba straina

de circulatie internationala.


Numele agentiei


Numele agentiei provine de la trei aspecte importante pe care clientii le doresc atunci cand cumpara un pachet turistic. Aceste 3 aspecte sunt confortul , rapiditatea si siguranta.

Scopul agentiei este sa creeze un parteneriat de durata cat mai lunga cu clientii, bazat pe calitatea serviciilor si incredere.

Agentia SC VILL TOUR SRL incearca sa dezvolte relatii cat mai stranse cu clientii ei oferindu-le servicii cat mai bune pentru ceea ce ai platesc, avand grija la ce unitati de cazare ii cazeaza, alimentatia oferita precum si la activitatile de entertaiment.


Amplasarea agentiei de turism


Agentia de turism SC VILL TOUR SRL este o agentie privata infiintata in ianuarie 2006 in Bucuresti,adresa in Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu certificat de inmatriculare nr. J12/412/2006 cu un capital social de 90000 euro si 7 de angajati. Agentia poate fi contactata la numarul de telefon 021.367.56.21, prin email la adresa villtour@g-mail.com, cat si prin fax la numarul 021.367.56.22


Obiective propuse


Obiectivul principal al agentiei il reprezinta cresterea cifrei de afaceri cu 30 % in anul 2007, crearea unor parteneriate de lunga durata cu agentii de turism detailiste din tara dar si stabilirea unor relatii de afaceri din strainatate.Astfel agentia doreste :

sa asigure un loc sigur pe piata turistica romaneasca,

sa acopere un segment semnificativ al acesteia, care sa permita mentinerea, la un standard calitativ de nivel european si, ulterior,

dezvoltare a afacerii, exclusiv prin eforturi proprii, prin profesionalism si disponibilitate.

Includerea in oferta a unor destinatii noi.


Obiectivele secundare pot fi sintetizate prin calitate,seriozitate si eficienta.Personalul de specialitate va sta la dispozitie cu o gama larga de servicii atat pentru grupuri cat si pentru turistii individuali sau oameni de afaceri.


Oferta


Agentia de turism SC VILL TOUR SRL ofera si vinde pachetele, serviciile turistice proprii.Activitatea VILL TOUR se bazeaza, in proportie de 70%, pe vanzarea de pachete turistice, 30% din venituri fiind aduse de vanzarea de bilete de avion.Portofoliul de produse al agentiei cuprinde excursii in strainatate( programe de grup si individuali),litoralul romanesc, odihna si tratament in statiunile balneo-climaterice, tabere internationale,pachete de week-end,destinatii de lux, croaziere in Marea Mediterana sau Caraibe.Pentru perioada de vara, agentia va opera curse charter catre Rhodos, Palma de Mallorca, Ibiza, Tunisia si de asemenea promoveaza destinatii exotice, precum: Mauritius, Zanzibar, Caraibe, Acapulco, Maldive, Dubai etc.Totodata agentia noastra ofera aceste produse ca produse IT(Inclusive Tours, alcatuite din servicii de transport, de cazare,de agrement,facilitati ,toate ca un pachet la un pret forfetar) sau independente.
Cererea


Produsele si serviciile turistice ale agentiei noastre se adreseaza unei arii extinse de consumatori, intervalul de varsta variaza, fiind inclusi atat tinerilor, adulti, familiilor si celor de varsta a treia atat din orasul Iasi cat si din tara. Ne adresam persoanelor de orice sex, rasa, nivel de educatie, religie, statut social, tip de personalitate etc.Astfel clientela turistica se segmenteaza pe baza a trei motivatii turistice si anume: vacantele de vara sau /si iarna, scurte sejururi de agrement si turism de afaceri.Cererea de produse turistice este mare in perioada sarbatorilor de iarna, de Paste, 1 Mai, dar si in vacante de vara, pentru destinatiile catre statiuni de mare sau munte.Astfel agentia isi propune ca ceva atractiv si inovator, sa organizeze pachete speciale pentru studenti, tineri cu reducere de pret, dar si pentru familii si persoanelor de varsta a treia, ca si pentru oamenii de afaceri si nu numai.Concurenta


Concurenta pe piata turistica este una deosebit de acerba, din cauza numarului mare de destinatii si a abundentei ofertei organizatorilor de voiaje. O persoana sau o familie care doreste sa plece in vacanta are de ales intre sejururi pe litoral, sejururi la munte, excursii in tara, excursii in strainatate, voiaje tematice,etc. Toate acestea sunt oferite de agentia de turism VILL TOUR la diverse destinatii, in diverse formule si la toate nivelele de pret. De multe ori, ofertele agentiilor sau destinatiilor nu difera foarte mult unele de altele, fapt care accentueaza concurenta. Pe unele segmente ale pietei, pretul este un factor competitiv foarte important, in timp ce pe altele calitatea si diversitatea serviciilor sunt cele care conteaza mai mult.
In sfarsit, atunci cand vorbim de concurenta de pe piata turistica, nu ar trebui sa uitam activitatile care ii ofera potentialului turist posibilitatea de a se odihni si recrea la domiciliu sau in apropierea acestuia - teatrele, cinematografele, parcurile televizorul si multe altele.
Aceste activitati constituie o concurenta indirecta (dar adesea puternica) pentru ofertantii din turism.

In momentul in care face analiza concurentei, o agentie de turism trebuie sa se raporteze in primul rand la firmele comparabile ca profil si ca servicii oferite, care tintesc acelasi segment de clienti, si abia dupa aceea la competitorii de alta factura.Astfel, concurentii agentiei noastre detin un segment de piata considerabil,acestia fiind Clever Tour, Best Tour, Olimp Tourism.


Pasii legali de infiintare a agentiei


Pentru a putea opera pe piata turistica, agentia trebuie sa fie licentiata.Asadar pentru obtinerea licentei de turism, agentia a transmis reprezentantului zonal al Autoritatii Nationale pentru Turism din M.T.C.T.-Directia de Autorizare si Control urmatorele documente:

Cerere de eliberare a licentei de turism:Domnule director,


S.C. VILL TOUR S.R.L.,cu sediul in Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti, reprezentata prin Ursi George

In calitate de administrator, va rog sa aprobati eliberarea licentei de turism tip A pentru agentia noastra VILL TOUR,situata in Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti

Declar ca sunt indeplinite in totalitate criteriile minime pentru eliberarea licentei de turism,stabilite de Ministerul Turismului - Oficiul de Autorizare si Control in Turism care vor fi respectate pe toata perioada desfasurarii activitatii de turism.

Anexam urmatoarele documente :

-copie de pe hotararea judecatoreasca de infiintare si de pe actul constitutiv al S.C. VILL TOUR S.R.L.;

-copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;

-copia brevetului de turism al persoanei care conduce activitatea de turism si copie dupa contractul de munca ;

-copie de pe actul de detinere a spatiului pentru agentia de turism;

-fisa de prezentare a agentiei de turism;

-formularul pentru voucher;


Cu stima,

Ursi George

AdministratorCopie dupa Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte urmatoarele informatii : obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului, datele de identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare si sediul punctului de lucru unde se infiinteaza agentia de turism;

Copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism:Copie de pe certificatul de inmatriculare in registrul comertului;


Copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism inregistrat la directia de munca si protectie sociala;


CONTRACT DE MUNCA


Contractul individual de munca nr. . a fost incheiat pe baza contractului colectiv de munca convenit intre Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale si reprezentantii salariatilor si inregistrat sub nr. .. .


Intre:

Societatea Comerciala cu sediul in .. reprezentata prin . in calitate de si domnul(doamna) cu domiciliul in posesor al B.I. seria .. nr. eliberat de la .. in varsta de .. si cu o vechime in munca de .. avand ca pregatire profesionala .. se incheie prezentul contract de munca in urmatoarele conditii:


1. Contractul de munca se incheie pe durata nedeterminata (determinata), cu incepere de la data de . pana la data de .

2. Dl.(D-na) va indeplini functia de ..

3. Locul de munca este .

4. Conditii de incadrare: se incadreaza cu norma intreaga, o fractiune de norma, respectiv ore/zi.

5. Conditii de munca: se incadreaza in conditii normale (grele, periculoase, nocive, penibile)

6. Salariul brut lunar este de .. lei, corespunzand categoriei (nivelului) reteaua .

Drepturile salariatilor se platesc in chenzine lunare stabilite dupa cum urmeaza:

a) chenzina I-a la data de .. ale lunii curente pentru luna curenta;

b) chenzina a II-a la data de ale lunii urmatoare pentru luna curenta;

c) indexare, conform termenelor stabilite prin hotararile guvernamentale.

7. Plata orelor suplimentare se va face conform contractului colectiv de munca.

8. Dl. (D-na.) beneficiaza de urmatoarele sporuri: .. . . .

De asemenea beneficiaza de urmatoarele drepturi banesti: .

9. Partile convin ca anumite obligatii banesti sa fie achitate direct prin serviciul financiar contabil ale unitatii dupa cum urmeaza: ..

10. Durata concediului anual va fi de . De asemenea dl. (d-na) .. beneficiaza de un concediu suplimentar de .

11. Obligatiile generale ale partilor:

S.C. . se obliga in principal:

- sa-i asigure celui incadrat conditii corespunzatoare de lucru, punandu-i la dispozitie, potrivit specificului muncii sale, tot ce este necesar pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu;

- sa-i acorde celui incadrat toate drepturile ce i se cuvin in conditiile prevazute de lege;

- sa respecte si sa indeplineasca prevederile contractului colectiv de munca;

- alte obligatii: ..Salariatul se obliga:

- sa indeplineasca atributiile, sarcinile stabilite prin fisa postului care este anexa la contractul individual de munca;

- sa respecte prevederile contractului colectiv de munca si ale regulamentului de ordine interioara;

- alte obligatii:
Prezentul contract se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza la unitate, iar celalalt revine salariatului.


S.C.


(Numele si prenumele)


(Functia)


(Semnatura)    SALARIAT


(Numele si prenumele)


(Functia)


(Semnatura)


Modificarea prezentului contract are loc la data de . prin schimbarea pe baza


S.C.


(Numele si prenumele)


(Functia)


(Semnatura)    SALARIAT


(Numele si prenumele)

..

(Functia)

..

(Semnatura)


In urma indeplinirii procedurii legale pe data de prezentul contract inceteaza prin . pentru urmatoarele motive avand la baza decizia nr. in temeiul art.


S.C. .

DIRECTOR

Numele si prenumele .

Functia .

Semnatura ..Copie dupa actul de detinere al spatiului pentru agentia de turism;


CONTRACT DE INCHIRIERE

ziua ____, luna ___, anul _______

I. PARTILE CONTRACTANTE

_____ _______ ______ ______ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _____ _______ ______ ________, in calitate de LOCATOR

si

_____ _______ ______ _______ domiciliat in _______________, str. ________________, nr. ____, bl. ____, ap. ____, identificat cu ____, seria ____, nr. _______________, CNP _____ _______ ______ ________, in calitate de LOCATAR,

au convenit incheierea prezentului contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1.  Locatorul asigura chiriasului folosinta spatiului situat in ____________, str. _____ _______ ______ ________, nr. ___, bl. _____, ap. _____.

Obiectul inchirierii este format din __________ ______ ____ __________ ______ ____ _______ .

Art. 2.  Bunul inchiriat nu este grevat de sarcini.

Art. 3.  Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la data de ____________ .

Art. 4.  Locatorul preda locatarului bunul inchiriat in buna stare.

Art. 5.  Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru a servi drept _________________.

III. PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA

Art. 6.  Pretul inchirierii, respectiv chiria este de __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________ .

Modalitatea de plata:

- locatarul va plati anticipat pe ___ luni.

- chiria va fi platita in in euro sau lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

- Chiria va fi platita la data de _______ ale lunii. In cazul in care locatarul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de intarziere de 0,20% pe zi, calculate la suma datorata.

IV. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Art. 7.  Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de ____ luni de zile, cu incepere de la data de __________ pana la data de _____________ .

Art. 8.  Prezentul contract de inchiriere poate inceta si inainte de data sus mentionata prin acordul scris al ambelor parti.

Art. 9.  Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

V. OBIGATIILE LOCATORULUI

Art. 10. Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat, precum si toate accesoriile acestuia, mobilat si in buna stare de functionare a instalatiilor incepand cu data de ________ .

Art. 11. Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nici nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia.

Art. 12. Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat.

Art. 13. Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept.

Art. 14. Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.


VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art. 15. Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Art. 16. Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract.

Art. 17. Locatarul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract.

Art. 18. Pe toata durata inchirierii locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului inchiriat, respectiv gaz, curent, telefon, apa-canal, degajarea gunoiului etc.

Art. 19. Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Art. 20. Locatarul va raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale.

Art. 21. Locatarul ii va permite locatorului sa controleze modul cum este folosit bunul inchiriat si starea acestuia la termenul stabilit in contract.

Art. 22. Locatarul il va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta.

Art. 23. Locatarul nu va face modificari bunului inchiriat decat cu acordul scris al locatorului.

Art. 24. Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesoriile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 25.    Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in acest contract de catre una dintre parti, cealalta parte poate solicita denumirea contractului cu un preaviz prealabil de 15 zile, iar partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune-interese.

Art. 26. Pentru neplata chiriei in termenele contractuale, locatorul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea locatarului.

VIII. LITIGII

Art. 27. Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

IX. FORTA MAJORA

Art. 28. Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in conditiile legii.

X. ALTE CLAUZE

Art. 29. Reclamatiile referitoare la executarea contractului, ca si corespondenta dintre parti se va face in scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.).

Prezentul contract de inchiriere intra in vigoare la data de ____________ si cuprinde 2 file.

Acest contract are ca temei dispozitiile legislatiei in vigoare.

Contractul si anexa au fost incheiate in 2 exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Art. 30 Prezentul contract poate sa inceteze la cererea uneia din parti cu un preaviz prealabil, de 15 zile.

LOCATOR    LOCATAR

Formularul biletului de turism pentru asigurarea serviciilor si contractul de oferta de servicii.


Contract nr.1254

Data: 01.07.2007

Destinatia principala:Antalya


Durata05-13 iunie 2007

(7zile si 6 nopti)

Turist:Gheorghe Alina

Gheorghe MihaiPLECARE

Ora: 08:00 Loc:Bucuresti

SOSIRE

Ora:10 :00  Loc:Antalya

ADRESA:

Adnan Menderes Bulvari
Mijloc de transport:

Aerian-compania aeriana BlueAir


Servicii/Perioada

HOTEL

MASA


cazare

Golden Ring 3*

-Pasaport:P

Seria:12544373

Eliberat de:Politia Buc

Valabil pana la data:15.07.2010
Alte servicii turistice incluse: -

Agent turism,

Gheorghe Stefan

Agentia de turism S.C. VILL TOUR S.R.L.

Bvd. Decebal nr. 12, Bl. B5, sc. 1, parter, ap.3, sector 3, Bucuresti , cod postal 030855, ROMANIA

telefon021.367.56.21 email: villtour@g-mail.com,

fax 021.367.56.22.

Organizarea activitatii intreprinderiiStructura organizatorica a agentiei turoperatoare VILL TOUR care opereaza in turismul intern si international poate sa cuprinda departamente,oficii si birouri care participa direct sau inlesnesc desfasurarea calitativa a activitatii agentiei.


Organigrama agentiei de turism touroperatoare VILL TOUR


Agentia noastra de turism va fi condusa de un manager care va avea ca responsabilitati elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare a turismului in colaborare cu Consiliul director , intocmirea de baze de date cu agentii economici din implicati in turism si cu punctele de atractie turistica, atragerea de programe si finantari in vederea cresterii calitatii turismului,etc.Totodata ,agentia este alcatuita din 2 reprezentanti ai Consiliului de administratie si o 2 secretare care se vor ocupa cu efectuarea lucrarilor de secretariat, inregistrarea corespondentei si repartizarea acesteia destinatarilor, instruirea si coordonarea curierilor si comisionarilor .

Departamentul economic este fomat din compartimentul financiar-contabil condus de un contabil care va raporta informatiile cu privire la operatiunile financiare si contabile directorului economic. Departamentul de turism este alcatuit din cinci birouri si anume: turism, ticketing, dezvoltare , marketing, transpoturi, fiecare birou fiind condus de cate o persoana angajata de catre agentie.Astfel biroul de turism contine doua compartimente , de productie si de receptie, care sunt conduse de cate un angajat, iar la randul lor fiind subordonati agentului de turism.Biroul de ticketing este condus de agentul de ticketing care are ca atributii rezervari de bilete avion, emite bilete de avion, emite facturi in sistem automat si incasare.Birourile de dezvoltare si marketing sunt conduse de doi angajati , un agent de dezvoltare si un agent de marketing specializati atat in intocmirea si transmiterea listelor cu prestatorii de servicii cat si in furnizarea informatiilor necesare intocmirii materialelor publicitare.Biroul transporturi cuprinde sectia contracte si sectia materiale care sunt conduse de doi angajati ,si fiecare dintre acestia fiind subordonati agentului de transporturi care ofera informatii privind serviciile de transport.Astfel , departamentul turism este condus de directorul de turism caruia ii sunt subordonati agentul de turism , de ticketing , de dezvoltare , de marketing si de transporturi ,fiecare dintre acestia aducand informatii si raporturi cu privire la agentie.

Departamentul resurse umane este format din doua compartimente, de recrutare si salarizare.Fiecare dintre acestea sunt conduse de agentul de recrutare si cel de salarizare care sunt subordonati directorului de resurse umane.Astfel atat directorul economic, de turism si cel de resurse umane sunt subordonati managerului de agentie care are in vedere amenintarile si oportunitatile desfasurate de fiecare departament astfel putand lua decizii potrivite pentru functionarea mai buna a agentiei.
Intocmirea fiselor de post pentru :


Agent de turism


FISA de POST

Aferenta contractului de munca nr. 089765 din data de 17.05.2006


Denumire post: Agent de turism

Nume agent turism: Gheorghe Stefan

Locul desfasurarii muncii: sediul companiei si diverse zone turistice

Departament: Servicii Aprovizionare-Investitii

Subordonare: Directorului de departament

Supervizare: Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari pentru turismul intern si extern.


Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta si coerenta a strategiilor de dezvoltare a programelor operationale privind serviciile de turism.


Activitati principale:


planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice (excursii, circuite, croaziere, vacante exotice, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali)

organizarea de misiuni economice in strainatate, pentru participarea la targuri si expozitii;

organizarea de conferinte, congrese, simpozioane in Romania si in strainatate;

conceperea si realizarea de oferte promotionale;

vanzarea de pachete turistice in tara si strainatate (rezervari si emiteri bilete de avion sau tren pe rute interne si internationale, rezervari in hoteluri din intreaga lume, cazari la preturi preferentiale, rezervari si emiteri de bilete de odihna si tratament pe litoralul romanesc si in statiunile montane pentru turistii straini, incasarea si urmarirea platilor);

verificarea activitatilor de emitere de asigurari medicale si carti verzi, inchirieri masini, asigurari obligatorii auto, CASCO,etc..;

participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;

optimizarea relatiilor cu clientii si cu agentiile din domeniu.


Sarcini si indatoriri specifice:


consolidarea unor relatii agreabile si stabile cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.

prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final realizarea de profituri.


Responsabilitati ale postului:


raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice interne si externe angajate.

raspunde pentru calitatea negocierii contractelor / actelor aditionale cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor sau pensiunilor, asumandu-si responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea.

Specificatiile postului:

studii universitare de specialitate si calificari in turism;

experienta de minim 1 an in cadrul unei agentii, pe post de agent de turism

cunoasterea pietei externe de produse turistice si a particularitatilor ei

cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana, exprimare fluenta;

abilitati foarte bune de comunicare si negociere;

capacitati excelente de exprimare (in vederea sustinerii de prezentari);

abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa

disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari

permis de conducere categoria B.


S.C. Vill Tour S.R.L.

Am luat la cunostinta,

Director General

Ursi George Gheorghe Stefan


Data: 17.05.2006Agent de ticketing


FISA POST

Aferenta contractului de munca cu nr 079102 din data de 17.05.2006Denumire post: Agent Ticketing

Nume agent ticketing: Popescu Cristina

Locul desfasurarii muncii: sediul companiei

Departament Servicii Aprovizionare-Investitii

Subordonare: Directorului de departament

Activitati specifice


Creeaza produse personalizate in functie de solicitarile clientilor; propune clientilor variante posibile ale produselor turistice speciale, si stabileste pretul final al pachetului de servicii turistice in conformitate cu oferta agentiei;

Se informeaza referitor la reglementarile internationale si speciale ale IATA si ale companiilor aeriene, referitoare la regimul bagajelor, card-urilor de fidelitate, persoanelor cu dizabilitati, minori;

Prezinta oferta si realizeaza vanzarea biletelor de avion / serviciilor turistice;

efectueaza rezervari, emite bilete de avion;

Informeaza beneficiarii de transport aerian asupra reglementarilor in vigoare referitor la transportul international de pasageri si bagaje;

Relationare clienti: direct, prin telefon, prin e-mail;

Informeaza pasagerii asupra orarului curselor, orelor de decolare / aterizare, posibilitatilor de transport terestru, transfer, distante intre aeroporturi si oras, asupra timpului de prezentare la aeroport in scopul imbarcarii, a timpului minim de conexiune, daca este cazul, asupra conditiilor de transport pentru minori, animale vii, asupra conditiilor de restituire a biletelor;

informeaza pasagerii asupra tarifelor practicate de companie, (nivel, conditii, tarifare, taxe aeroport), asupra tarifelor pentru excedentul de bagaj, asupra formelor de plata acceptate de companie, a numerelor de cont bancar si a altor documente necesare, in vederea emiterii documentelor de transport aerian efectueaza rezervari pe SISTEMELE DE REZERVARI , informand pasagerii asupra codului rezervarii, statusului rezervarii, timpului limita de plata verificand in prealabil daca pasagerul detine o alta rezervare;

Recomanda sau efectueaza anulari sau schimbari de rezervari aplicand reglementarile in vigoare aferente tarifelor platite;

efectueaza emiteri si reemiteri de documente de transport aerian cu respectarea reglementarilor in vigoare;

Vinde asigurari de calatorie;

Furnizeaza informatiile referitoare la regimul vizelor;

Solutioneaza eficient toate solicitarile clientilor;

Colaboreaza cu echipa de vanzari din cadrul agentiei pentru solutionarea solicitarilor Clientilor referitor la rezervari hoteliere in Romania si strainatate;

Efectueaza incasari de numerar in valuta si verifica corectitudinea si legalitatea formelor de plata prezentate de beneficiari respectand legislatia in vigoare privind emiterea formularelor fiscale;

Intocmeste zilnic decontul de vanzari bilete , insotit de documentele justificative si sumele de bani aferente.


Responsabilitati:

 1. responsabil de veridicitatea informatiilor oferite.

Specificatiile postului:

 1. studii universitare de specialitate si calificari in turism;
 2. abilitati de comunicare;
 3. conoasterea a minim 2 limbi straine(engleza,franceza sau germana).


S.C. Vill Tour S.R.L. Am luat la cunostinta,

Director General  

Ursi George    Popescu Cristina


Data:17.05.2006
Ghid turistic


FISA de POST

Aferenta contractului de munca nr. 546414 din data de 17.05.2006Denumire post: Ghid Turistic

Departament: Servicii Aprovizionare-Investitii

Titular: Zamfir Catalin

Locul desfasurarii muncii: sediul companiei si diverse zone turistice

Subordonare: Directorului de departament

Supervizare: Nu supervizeaza activitatea altor angajati

Relatii functionale: cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice care i-au fost incredintate.

Activitati principale:

onoreaza cu maxim de eficienta contractele pe care le accepta;

se informeaza permanent si in detaliu asupra traseelor si obiectivelor turistice;

concepe si prezinta seturi complete si corecte de informatii turistice pentru clienti;

cunoaste si aplica prompt masurile de prim-ajutor in caz de accidente;

promoveaza toate programele, ofertele si pachetele turistice ale agentiei catre clienti;

participa la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;

solutioneaza eficient toate solicitarile clientilor.

Sarcini si indatoriri specifice:

Stabileste relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.

prospecteaza piata de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor.

 Responsabilitati ale postului:

raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice preluate/asumate.

raspunde pentru siguranta clientilor pe parcursul desfasurarii programului turistic


Autoritatea postului: 

planifica, organizeaza si coordoneaza programele turistice care i-au fost incredintate prin contract.

Specificatiile postului:

studii de calificare in domeniu (atestatul IATA constituie un avantaj); 

experienta de minim 1 an in domeniul turistic si/sau pe un post de ghid;

cunostinte avansate de geografie;

excelente cunostinte privind piata de produse turistice si  particularitatile ei;

cunostinte avansate de limba engleza, franceza si/sau germana, exprimare fluenta;

abilitati foarte bune de comunicare si negociere;

calitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa;

discurs elegant si documentat, rafinament;

prezenta carismatica, atitudine convingatoare, rabdare consistenta;

disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari;

permis de conducere categoria B.


S.C. Vill Tour S.R.L. Am luat la cunostinta,

Director General  

Ursi George Zamfir Catlin


Data:17.05.2006


Manager agentie


FISA de POST

aferenta contractului de munca nr. 3156478 din data de 17.05.2006Denumire post: Manager Agentie

Departament: Servicii Aprovizionare-Investitii

Titular: Stefanescu Catalina

Locul desfasurarii muncii: sediul companiei

 1. Supervizare: Supervizeaza activitatea tuturor angajatilor

Activitati principale

vanzarea propriu-zisa de programe turistice (PROMO AGENT);

conceperea unor programe la cerere si nu numai, pachete de servicii pentru simpozioane, conferinte, misiuni economice etc;

contractarea serviciilor turistice cu prestatorii interni;

contractarea serviciilor de transport turistic;

conceperea de programe turistice pentru piata externa;

studii de marketing ale produselor turistice din Romania si din afara;

contractarea si incheierea contractelor (de agrement) cu partenerii externi;

contractarea de spatii decazar% la hoteluri si statiuni din strainatate si de 0rograme turistice (excursii, vacante);

alcatuirea de programe turistice externe pentrucetatenii romani, indiv)duali sau grupuri;

promovarea vanz!rilor prin agentia proprie si prin #olaboratoRi;

cunoasterea in detaliu a programelor turistice, servicii de cazare, de transport ce fac parte din oferta agentiei;

legatura stransa cu clientii si informarea acestora despre conditiile de inscriere si calitatea serviciilor oferite;

evidenta vanzarilor structurate pe destinatii si natura serviciilor oferite;

Responsabilitati:

responsabilitatea de supervizare a activitatii tuturor angajatilor ;

responsabilitatea de acordare a informatiilor corecte;

pastrarea unei relatii conciliante cu agentiile concurente;


Specificatiile postului:

studii universitare de specialitate si calificari in turism;

experienta de minim 1 an in cadrul unei agentii, pe post de manager agentie

cunoasterea pietei externe de produse turistice si a particularitatilor ei

cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana, exprimare fluenta;

abilitati foarte bune de comunicare si negociere;

capacitati excelente de exprimare (in vederea sustinerii de prezentari);

abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa


S.C. Vill Tour S.R.L.  Am luat la cunostinta,

Director General  

Ursi George Stefanescu Catalina


Data  17.05.2006
ETAPELE DE CONCEPERE A UNUI PRODUS TURISTIC


1.Culegerea informatiilor despre:

Cerere:venituri,timp liber,varsta,categorie socioprofesionala

Oferta concurentei:produsele turistice oferite,preturile si tarifele practicate

Componenete incluse in propria oferta:obiective,baza tehnico-materiala

2.Selectarea obiectivelor turistice,serviciilor oferite si unitatile prestatoare in functie de tipologia clientelei si particularitatile cererii.

3.Combinarea si asamblarea componentelor produsului turistic-orgnizare preliminara

n Tour-operatorul alege:

Destinatia

Mijlocul de transport

Unitatile de cazare,unitatile de alimentatie

Alte servicii incluse in pachet

4.Asigurarea serviciilor pe parcursul calatoriei

n Agentia de turism:

Incheie contracte ,conventii cu prestatorii directi de servicii turistice

Emite comenzi de rezervare

Va intocmi programul turistic

5.Determinarea calcului produsului turistic

n Analiza de pret va contine:

Costul serviciilor de baza:transport,cazare,alimentatie

Costul serviciilor suplimentare

Comision

T.V.A

F.S.D.P.T

6.Promovarea produsului turistic

Realizarea si distribuirea brosurilor,pliantelor,afiselor turistice

Mass-media, pagina de internet

7.Lansarea produsului turistic pe piata

Un sir de actiuni prin care produsele turistice se fac cunoscute atat pe plan local cat si national


CIRCUIT TURISTIC IN ARDEAL

Circuit istoric intern

(Circuit individual)Itinerariu

Sibiu - Fagaras = 76 km parcursi in 1 h 15 minute

Fagaras - Brasov = 65 km parcursi in 1 h 15 minute

Brasov - Sighisoara = 115 km parcursi in 2 h

Sighisoara - Medias = 40 km parcursi in 30 minute

Medias - Alba Iulia = 90 km parcursi in 1 h 30 minute

Alba Iulia - Deva = 77 km parcursi in 1 h 15 minute

Deva - Hunedoara = 40 km parcursi in 30minute

Hunedoara - Sibiu = 125 km parcursi in 2 h


Perioada

8, 9, 10 mai 2008


Data, ora si locul plecarii

8 mai 2008, ora 9:00, Sibiu, hotel Parc


Mijloc de transport

Autocar

Tip cazare

Camera dubla (2 persoane) la pensiune de 3 margarete.


Programul pe zile

Ziua 1

Ora 9:00 plecare din Sibiu, hotel Parc, spre Fagaras

Ora 10:15 sosire in Fagaras

Turul orasului

Vizitare obiective turistice : biserica Sfantul Nicolae (stil brancovenesc)

Cetatea Fagarasului
Ora 12:00 plecare din Fagaras spre Brasov

Ora 13:15 sosire in Brasov

Turul orasului

Vizitare obiective turistice: Cetatea Brasovului

Cetatuia

Piata Sfatului, Cladirea Sfatului

Biserica Neagra

Poarta Ecaterina

Prima Scoala Romaneasca

Turnul Alb, Turnul Negru

Servire pranz la restaurantul Casa Hirscher (20 lei / persoana)Ora 17:30 plecare din Brasov spre Sighisoara

Ora 19:30 sosire in Sighisoara

Cazare in Sighisoara la pensiunea Chic (2 margarete): 60 lei / persoana in camera dubla + cina si mic dejun incluse.

Ora 20:00 se serveste cina

Dupa servirea cinei se poate face o plimbare prin Sighisoara sau o iesire

la un bar.


Ziua 2

Ora 8:00 - 9:00 servire mic dejun la pensiune

Turul orasului

Vizitare obiective turistice: Cetatea Sighisoarei

Turnul cu ceas

Casa cu cerb

Casa Vlad Dracul

Biserica Manastirii

Scara acoperita

Biserica din Deal

Ora 11:30 plecare din Sighisoara spre Medias

Ora 12:00 sosire in Medias

Turul orasului

Vizitare obiective turistice: Cetatea Mediasului

Biserica evanghelica Sfanta Margareta

Complexul franciscan

Scara acoperita

Ora 13:00 plecare din Medias spre Alba Iulia

Ora 14:30 sosire in Alba Iulia

Turul orasului

Vizitare obiective turistice: Cetatea bastionara Alba Iulia

Muzeul National al Unirii

Sala Unirii

Catedrala Reintregirii

Catedrala Romano - Catolica

Servire pranz la restaurantul Elisabeta (22 lei / persoana)
Ora 19:00 plecare din Alba Iulia spre Deva

Ora 20:15 sosire in Deva

Cazare in Deva la pensiunea Sub Cetate (3 margarete): 70 lei / persoana in camera dubla + cina si mic dejun incluse.

Ora 20:30 se serveste cina

Dupa servirea cinei se poate face o plimbare prin Deva sau o iesire la un

bar.

Ziua 3

Ora 8:00 - 9:00 servire mic dejun la pensiune

Turul orasului

Vizitare obiective turistice: Cetatea Devei

Turnul vechii biserici ortodoxe

Muzeul civilizatiei dacice si romane

Ora 12:30 plecare din Deva spre Hunedoara

Ora 13:00 sosire in Hunedoara

Tur al orasului

Vizitare obiective turistice: Castelul Huniazilor (Castelul Corvinilor)

Servire pranz la restaurantul Rustic (22 lei / persoana)

Ora 17:00 plecare din Hunedoara spre Sibiu

Ora 19:00 sosire in Sibiu


Cost circuit / persoana

Cost cazare pensiuni (2 mese incluse) = 80 + 100 = 180 lei

Cost mese in orase = 20 + 22 + 22 = 64 lei

TOTAL = 294 lei / persoana


In costul circuitului nu sunt incluse tarifele pentru vizitarea obiectivelor turistice


Caracteristicile pietei turistice internationale


In prezent, activitatea turstica internationala s-a dezvoltat creandu-si propria piata de actiune, care, datorita invizibilitatii produselor sale specifice, comporta anumite caracteristici in raport cu piata altor bunuri si servicii. Astfel, piata turistica internationala poate fi caracterizata din mai multe puncte de vedere.

Locul ofertei coincide cu locul consumului, dar nu si cu locul de formare a cererii. Mobilitatea pietei turistice internationale sporeste riscul confruntarii celor doua categorii corelative ale pietei, deplasarea cererii putand fi influentata de nenumarate cauze. Oferta turistica internationala este perceputa de cererea turistica internationala sub forma unor imagini formate prin cumularea tuturor informatiilor primite direct sau indirect de catre fiecare turist potential.

Cererea si oferta internationala se manifesta diferit: cererea este foarte elastica sub influenta unor factori economici, social, politici; oferta turistica este rigida, nu poate fi stocata si transformata, este determinata de resursele naturale si antropice existente.

Piata turistica internationala este fragmentata avand in vedere diversitatea produselor, nevoiilor, dorintelor care determina la randul lor aparitia unor fenomene diferite de turism si implicit mai multe segmente clasificate in functie de diverse criterii. Sezonalitatea activitatii turistice determina modificari in modul de organizare si functionare a agentilor economici implicati, fiind exprimata prin diferente importante in amploarea activitatii si a volumului tranzactiilor, de la o perioada la alta si de la un stat la altul. Acest aspect are implicatii asupra modului de functionare a pietei, favorizand aparitia unor situatii de oferta fara cerere si cerere fara oferta, cu efect negativ asupra utilizarii capacitatilor de productie, rezultatelor economice si satisfacerii clientelei.

Totodata, este o piata cu risc mult mai accentuat decat alte piete datorita incertitudinii cu care se confrunta ofertantii de produse turistice. Prezenta, in structura produsului turistic, a elementelor intangibile imprima pietei turistice o alta particularitate, anume opacitatea. Opacitatea determina anumite particularitati in modul de manifestare a concurentei pe piata turistica. Lipsa de informare a clientilor si imposibilitatea cunoasterii in detaliu a produselor pot determina aparitia structurilor specifice concurentei imperfecte.

Piata turistica are o finalitate deosebita deoarece cumparatorul urmareste procurarea unor satisfactii deosebite, inedite fata de pietele altor bunuri, unde se urmareste achizitionarea si consumarea/ utilizarea unor bunuri. Spre deosebire de alte piete, piata turistica internationala este foarte complexa datorita continutului sau variat de bunuri si servicii diferite; ea se situeaza la interferenta pietei bunurilor si pietei serviciilor, preluand particularitatile din manifestarea acestora. Acest aspect reiese si din multitudinea elementelor constitutive: oferta de produse turistice este de o mare diversitate (transportul, alimentatia, cazarea); cererea de produse turistice, alcatuita din masa larga a consumatorilor, fie interni, fie externi; legislatia in vigoare, sub forma celor mai diferite reglementari privind regimul de circulatie turistica, durata concediului de odihna, conditiile de miscare in teritoriu; canalele de distributie a produselor turistice, mujloacele de transport; concurenta reprezentata de totalitatea factorilor de ordin social, economic, cultural si chiar politic in care isi desfasoara activitatea agentii economici din turism.

Particularitatile pietei turistice internationale determinate de cerere si oferta sunt eterogenitatea, complexitatea, rigiditatea, sezonalitatea si elasticitatea, iar gradul lor de influenta difera de la o piata turistica la alta.

Oferta si productia turistica


Oferta turistica este formata din bunurile si serviciile care sunt propuse turistilor, al caror mixt este vast si articulat. Subiectul ofertei turistice sunt vectorii, intermediarii, touroperatorii, agentiile de turism si servicii turistice, hotelierii, administratorii structurilor de parareceptie, intreprinzatorii pentru asistenta si distractie a turistilor.

O oferta atat de ampla la care contribuie operatori de natura diversificata si care deseori lucreaza in mod diferit dar congruent in scopul furnizarii unui produs de calitate.

Definirea ofertei turistice necesita departajarea sa conceptuala de praductia turistica, avand in vedere sprecificul industriei turistice. Cadrul si potentialul natural si antropic, echipamentul de productie a serviciilor turistice, masa de bunuri materiale destinate consumului turistic, resursele umane specializate in activitati specifice, infrastructura turistica si conditiile de comercializare formeaza oferta turistica. Ansamblul de servicii care mobilizeaza resursele umane, echipamentul de productie si bunuri materiale, care se materializeaza intr-un consum efectiv in cadrul unei ambiante specifice, reprezinta productia turistica. Astfel, sfera de cuprindere a ofertei turistice este mai larga decat cea a productiei turistice. Oferta turistica are o structura bine definita, in timp ce productia se realizeaza numai in urma exprimarii cererii turistice.


Oferta turistica este realizata de catre intreprinderea ofertanta de produse turistice; aceasta este reprezentata de agentia de voiaj touroperatoare. Aceasta agentie touroperatoare intocmeste si pune in vanzare la clienti, direct sau prin subagenti si revanzatori, oferte turistice complexe (servicii de cazare, masa, transport, ghid transferuri) sau oferte turistice partiale, in functie de cerere si de ofertele intreprinderilor prestatoare.

La elaborarea ofertelor turistice, intreprinderea ofertanta de turism trebuie sa cunoasca cererea de pe piata, iar oferta turistica sa fie flexibila, adaptabila cerintelor pietei dintr-o zona sau tara. Continutul unei oferte este evolutiv, dinamic, in functie de cerere si tendintele conjuncturale. Cu cat oferta turistica (produsul turistic) se adapteaza mai repede si mai usor la cerintele pietei, cu atat aceasta este mai viabila, prelungindu-si ciclul de viata.

Agentiile de turism elaboreaza oferte turistice variate, nu tip (sablon) pentru toate pietele, ci in functie de specificul fiecarei piete. Din acest motiv rezulta necesitatea de a elabora produse turistice noi si diversificate ca structura, pentru a se adapta la cerintele pietei si la tendintele conjuncturii. Diversificarea in structura a unui produs turistic se realizeaza prin introducerea in oferta a unor prestatii suplimentare atractive.

Oferta turistica se elaboreaza si finalizeaza de agentia de voiaj tour-operatoare, care organizeaza excursii in tara sau in strainatate pentru populatia locala. Aceasta agentie de voiaj contracteaza in prealabil cu intreprinderi sau organizatii turistice si neturistice externe serviciile care vor compune oferta turistica. Urmeaza etapa de stabilire a structurii produsului turistic, tariful nt contractat, tariful de vanzare, modul de promovare si vanzare a produsului respectiv.

Agentia de voiaj touoperatoare este partenerul comercial pe piata respectiva. Este necesar ca ea sa fie foarte bine cunoscuta pe piata, sa fie reprezentativa, sa aiba potential si bonitate. La agentia de voiaj partenera trebuie studiate: marimea ei pe piata (potentia), volumul de activitate; bonitatea; daca dispune de companie aviatica proprie; reteaua proprie de agenti revanzatori; specializarea pe categorii de clientela; baza materiala proprie sau realizata in cooperare; politica tarifara practicata, nivelul comisionului adaugat in tariful net; companiile aviatice cu care colaboreaza, tipuri de avioane folosite si tarifele practicate la zboruri de zi, noapte, sfarsit de saptamana etc; sistemul de contractare a capacitatilor de transport; colaborarea cu agentiile de voiaj detailiste si nivelul comisioanelor aferente; organizarea interna a firmei; modul de promovare a produsului turistic contractat si instrumentele folosite; reteaua turistica internationala proprie.

Oferta turistica este reprezentata de produsul turistic; acesta reprezinta un ansamblu de bunuri materiale si servicii reunite intr-o forma specifica- pachet de servicii oferit spre vanzare consumatorului final. Produsul turistic include atat servicii materiale (cazare, masa, transport etc), cat si elemente imateriale (informatii si cunostinte istorice, culturale, ambianta, atmosfera, ospitalitate). Produsul turistic include toate serviciile de la plecare pana la destinatia de vacanta si inapoi la locul de origine. Produsul turistic cuprinde urmatoarele elemente: factori naturali (asezare geografica, clima, relief, resurse naturale de cura, chei, defilee, rezervatii naturale etc), factori generali ai existentei umane (limba, cultura, arta, traditii, obiceiuri, monumente istorice si de arta), infrasturctura generala (transporturi, sosele, atustrazi, aeroporturi, gari, retea comerciala, telecomunicatii, urbanizare); structuri de primire turisticacu: suprastructura de baza (hoteluri si restaurante) si suprastructura completara (agrement- divertisment, transport pe cablu, suport).

Structura ofertei turistice poate fi redata astfel:


atractii turistice - tipuri: naturale (asezare geografica, clima, relief, parcuri naturale, peisaje); create de om (monumente istorice si de arta, muzee, parcuri de distractii, centre de agrement); privind modul de viata al oamenilor (traditii, cultura si arta, folclorul, mestesuguri vechi); evenimente si manifestari (festivaluri, expozitii, spectacole teatrale, activitati sportive)

accesibilitate la locul de destinatie: cai si mijloace de transport folosite de turisti pentru a ajunge la locul de vacanta

dotari privind infrastructura generala (telecomunicatii, sosele, autostrazi, retea comerciala, aeroporturi, porturi, gari) si structuri de primire turistice (hoteluri, restaurante, baze de tratament, mijloace de transport pe cablu)


Factorii mentionati ce compun oferta turistica, in mod practic nu se pot vinde sau negocia, pentru ca sunt fie fizici (formele de relief, amplasarea, clima), fie bunuri imobiliare (hoteluri, restaurante) si deci nu pot fi modificate in cursul tratativelor. Nu se negociaza aceste elemente, ci prestatiile, serviciile oferite, deci produsul turistic se concretizeaza in servicii, programe turistice, respectiv prin oferta turistica, care in afara de programe turistice cuprinde si conditiile de comercializare.


Oferta turistica a unei agentii de turism este fomata din: programele turistice cuprinzand un pachet de servicii de cazare, masa, transport, transferuri, asistenta ghid, tratament, care se vand la un pret global si care de regula este un pret fix daca nu este supus inflatiei sau fluctuatiilor valutare, si servicii individuale, separate: rezervari in structurile de cazare, masa, transport cu diferite mijloace de transport, inchirieri de autoturisme, asistenta sociala de ghid, bilete la spectacole si manifestari cultural-sportive in cadrul unui program turistic.

Calitatea prestatiilor turistice este determinata de urmatorii factori: dotarea cu mijloace moderne ale infrastructurii generale (starea soselelor, telefonia, reteaua comerciala), prestatiile hoteliere si in restaurant, prestatiile suplimentare (distractii, agrement, excursii), calitatea si nivelul de profesionalitate ale personalului din turism.

Tendintele actuale in conceperea si structurarea produselor turistice care se manifesta pe plan international sunt reprezentate de: standardizarea relativa a produselor existente,in paralel cu diversificarea structurala a acestora; cresterea atractivitatii ofertei turistice prin includerea in pachetul de servicii de noi prestatii, potrivit cerintelor diferitelor tipuri de consumatori; oferirea de produse turistice la preturi accesibile avand in vedere cererea pentru vacante mai ieftine in defavoarea celor cu sejur in hoteluri de lux; alegerea mai multor programe turistice sau mai multor destinatii de vacanta datorita tendintei de fragmentare a concediului de odihna.


1. Agentia de turism trimite (prin fax sau prin posta) cereri de oferta catre prestatorii de servicii (hoteluri, transportatori), solicitari de cuprin urmatoarele elemente:

- denumirea structurii de primire turistica (hotel, transportator);

- serviciile solicitate (cazare, masa);

- serviciile suplimentare oferite;

- perioada solicitata (sezon, extrasezon);

- pretul (tariful);

- numarul de persoane pentru care solicita servicii.


2. Dupa primirea ofertelor de la diversi prestatori de servicii, agentia de turism face o selectie a acestora, in functie de:

- tarifele oferite si constanta acestora in ultimii ani;

- calitatea serviciilor (existenta unor reclamatii din partea turistilor);

- serviciilor suplimentare oferite;

- amplasarea structurii de primire, cazare, in cadrul localitatii;

- accesibilitatea la mijloacele de transport la structura de primire;

- motivul calatoriei turistilor (adihna, circuite, tratament, afaceri);

- credibilitatea prestatorului de servicii, relatiile de colaborare dintre agentie si prestator.


3. Pe baza serviciilor turistice selectionate, in functie de criteriile mentionate, agentia de turism intocmeste oferta turistica, care include urmatoarele elementele:

-informatiile despre agentie (categoria licentei, activitatile, filialele sale, anul infiintarii agentiei);

-denumirea produselor turistice oferite;

-serviciile turistice incluse in programele turistice;

-pretul produselor turistice;

-valabilitatea ofertei;

-conditiile de plata;

-facilitatile acordate;

-modalitatle de rezervare a ofertei;

-redactarea scrisorii de oferta, insotita de programele turistice si preturi pe tipuri de vacante;

-stabilirea retelei de comercializare a programelor turistice (ghisee, filiale, agentii proprii sai agentii revanzatoare independente);

-contactarea retelei de comercializare prin: corespondenta (scrisori, fax, telex), telefon pentru cunoasterea intentiilor fata de oferta propusa.

-transmiterea ofertei agentiilor de turism interesate fie scris, fie prin deplasarea agentului de turism la agentiile revanzatoare;

-stabilirea celor mai adecvate mijloace pentru promovarea ofertei la sediul agentiei proprii si la celelalte agentii revanzatoare.Modalitati de promovare a produselor turistice
comercializate


Agentia SC VILL TOUR SRL a ales sa isi promoveze produsele turistice prin editarea de materiale publicitare si realizarea de campanii publicitare.

1. Editarea de materiale publicitare

Produsele turistice ale agentiei sunt comercializate mai usor si simplu cu ajutorul cataloagelor si brosurilor. O brosura trebuie sa indeplineasca mai multe criterii :

o          sa aiba o fotografie colorata care sa trezeasca interesul pentru a calatori;

o          sa aiba trecut pretul calatoriei pentru a atrage interesul potentialului client;

o          calitatea grafica sa fie de o foarte buna calitate;

o          imaginile de pe brosura trebuie sa fie amplasate strategic in pagina astfel incat sa atraga atentia;

Se spune ca regula conceperii unui material publicitar este urmatoarea : cu cat o tara este mai putin incantatoare, cu atat frumusetea si calitatea fotografiei trebuie sa infrumuseteze realitatea.

Brosurile vor fi distribuite potentialilor clienti in zonele cele mai mult frecventate cum ar fi magazinele foarte mari (ex. Real, Carrefour, Metro), banci, chioscurile de ziare. Se vor realiza aproximativ 350.000 de brosuri, numar care credem noi ca va fi suficient pentru a informa clientii cu privire la ofertele noastre.


2. Realizarea de campanii publicitare

Mijloacele de promovare care atrag turistul spre agentie sunt reclama, expozitii, publicitate gratuita. Publicitatea se va putea desfasura si sub forma de :

afise, pliante aflate la agentiile de turism(afise ce vor fi amplasate in zonele frecventate de potentialii clienti, de ex P-ta Unirii sau langa Mall-uri; pliantele vor fi impartite pe strada, tinerilor dar si persoanelor mai in varsta)

anunturi( acestea vor fi difuzate la radio in timpul orelor de varf la posturi precum Europa Fm, Info Pro), reportaje, comunicate de presa( in ziare cum ar fi Libertatea, Adevarul, Evenimentul dar si in revistele de specilaitate);

spoturi publicitare( ce vor fi difuzate la televiziunile importante cum ar fi Antena 1, Pro Tv, Prima Tv)

organizari de conferinta de presa( aici vor fi invitati ziaristi pentru a le prezenta ofertele din perioada respectiva, ce produse noi au mai aparut precum si preturile produselor turistice)

voiaje organizate si platite pentru ziaristi

Bibliografie


Tehnologia Activitailor de Turism - Anca Adriana Cristea Edit. Pro Universitaria B

Bucuresti 2007

www.ANAT.ro

www.ministerulturismului.ro

Revista Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, colectia 2004
Licenta de turism este documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a infiinta o agentie de turism - ART. 2 al H.G. nr. 238 / 2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism


Brevetul de turism este documentul prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului a persoanelor fizice care asigura conducerea agentiilor de turism sau a structurilor de primire turistice -

- ART. 2 al H.G. nr. 238 / 2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turismArt. 2 - ORDIN Nr. 1866 din 16 iulie 2010- Pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea Licentei si brevetului de turism, emitent: Guvernul, publicat in: Monitorul Oficial nr. 544 din 4 august 2010, Data intrarii in vigoare: 4 August 2010


Art. 32 - ORDIN Nr. 1866 din 16 iulie 2010- Pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea Licentei si brevetului de turism, emitent: Guvernul, publicat in: Monitorul Oficial nr. 544 din 4 august 2010, Data intrarii in vigoare: 4 August 2010

Art. 4 - ORDIN Nr. 1866 din 16 iulie 2010- Pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea Licentei si brevetului de turism, emitent: Guvernul, publicat in: Monitorul Oficial nr. 544 din 4 august 2010, Data intrarii in vigoare: 4 August 2010Art. 15/ ORDIN Nr. 1866 din 16 iulie 2010


Art 16/ ORDIN Nr. 1866 din 16 iulie 2010

Nu se poate descarca referatul
Acest document nu se poate descarca

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }