QReferate - referate pentru educatia ta.
Cercetarile noastre - sursa ta de inspiratie! Te ajutam gratuit, documente cu imagini si grafice. Fiecare document sau comentariu il poti downloada rapid si il poti folosi pentru temele tale de acasa.AdministratieAlimentatieArta culturaAsistenta socialaAstronomie
BiologieChimieComunicareConstructiiCosmetica
DesenDiverseDreptEconomieEngleza
FilozofieFizicaFrancezaGeografieGermana
InformaticaIstorieLatinaManagementMarketing
MatematicaMecanicaMedicinaPedagogiePsihologie
RomanaStiinte politiceTransporturiTurism
Esti aici: Qreferat » Documente psihologie

Personalitatea
Aptitudinile sunt fie ereditare fie se dezvolta in cursul unei activitaai in funcaie de mediu Ši de educaaie.
Dezvoltarea economica fiind un proces de creare de noi cerinae, sta la baza unui proces de creare de noi aptitudini. In aceste condiaii ne intereseaza posibilitatea de a prevedea reuŠita profesionala plecand de la constatarea existenaei anumitor aptitudini. ReuŠita profesionala nu este determinata de o aptitudine izolata, generala sau speciala, ci de un grup de aptitudini, dar Ši de cunoŠtinae, deprinderi, interese, atitudini Ši motivaaie.
O forma superioara de manifestare a aptitudinilor este talentul.
Talentul se defineŠte ca ansamblul dispoziaiilor funcaionale, ereditare Ši a sistemelor operaaionale dobandite ce mijlocesc performanae deosebite Ši realizari originale in activitate (P. Popescu - Neveanu , 1978).


Forma cea mai inalta de dezvoltare a aptitudinilor care se manifesta intr-o activitate creatoare de insemnatate istorica o constituie geniul.
Tipuri de aptitudini:
generale:
memoria
spiritul de observaaie
atenaia
inteligenaa

speciale:
aptitudini tehnice
aptitudini psihomotorii
aptitudini senzoriale
aptitudini speciale
aptitudini de conducere Ši de organizareTemperamentul:
Forma de manifestare a personalitaaii sub, aspectul energiei, rapiditaaii regularitaaii Ši intensitaaii proceselor psihice. Este latura dinamica a personalitaaii cu influenaa asupra caracterului.
Clasificarea clasica desemneaza patru tipuri de temperamente:
1. Sangvinic - rapiditate, vioiciune, calm, intensitate a emoaiilor Ši superficialitate a sentimentelor, nazuita spre schimbare, instabilitate a intereselor Ši inclinaaiilor, distribuaie Ši comutare uŠoara a atenaiei, maxima adaptabilitate, rezistenaa, menainere a rezistenaei Ši echilibrului psihic.
2. Flegmatic - calm, lentoare, slaba reactivitate afectiva, durabilitatea sentimentelor, rabdare naturala, inclinaaie spre rutina, refuz pentru schimbari.
3. Melancolic - capacitate de lucru redusa in condiaii de suprasolicitare, slaba rezistenaa neuropsihica, sensibilitate acuta.
4. Coleric - nestapanire se sine, impulsivitate, agitaaie tumultozitate, nerabdare, explozivitate emoaionala, oscilaai intre activism impetuos Ši depresie, inclinaaie spre stari de alarma Ši angoasa.

Caracterul sau trasaturile de caracter
Reprezinta motivele Ši scopurile acaiunilor omului faaa de munca Ši societate, sau faaa de sine insuŠi.
G. Allport clasifica trasaturile de caracter in:
- trasaturi cardinale (1-2) - trasaturi persistente, dominante Ši reprezentative pentru subiectul in cauza;
- trasaturi centrale sau principale (20-30) - definesc profilul persoanei;
- trasaturi secundare - foarte numeroase, puain clare Ši au o existenaa minora Ši latenta.

PERSONALITATEA MANAGERULUI


Prin personalitate se inaelege, de obicei, "subiectul uman" considerat ca unitate bio-psiho-sociala, ca purtator al funcaiilor epistemice, pragmatice Ši axiologice. Psihologia considera personalitatea ca un macrosistem al invarianailor informaaionali Ši operaaionali, ce se exprima constant in conduita Ši sunt definitorii sau caracteristici pentru subiect" (cf. Paul Popescu-Neveanu, Dicaionar de psihologie, Editura Albatros, BucureŠti, 1978, p. 532-533).
Personalitatea este o trasatura ce se dezvolta in componentele sale majore in jurul varstei se 5 ani. Freud a identificat 4 surse majore de tensiune: procesul de dezvoltare psihologica, frustrarile, conflictele Ši ameninaarile. Procesul de reducere a acestor tensiuni este considerat cheia dezvoltarii personalitaaii(Freud 1949).
Personalitatea individului este o trasatura care se dezvolta permanent in timp, sub incidenaa tuturor factorilor de mediu, sociali, culturali Ši educaaionali cu care omul vine in contact de-a lungul dezvoltarii sale.
Personalitatea manageriala nu este un dat Ši nu poate fi asimilata in baza exclusiva a unor deprinderi cognitive. Ea se construieŠte treptat, in timp, practica efectiva avand un rol deosebit de important in conturarea Ši definitivarea acesteia.
Psihologia manageriala studiaza personalitatea managerului din perspectiva realizarii funcaiilor sale: prevederea, decizia, organizarea, comanda, coordonarea Ši controlul.

Descarca referat

E posibil sa te intereseze alte documente despre:


Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate QReferat.com Folositi documentele afisate ca sursa de inspiratie. Va recomandam sa nu copiati textul, ci sa compuneti propriul document pe baza informatiilor de pe site.
{ Home } { Contact } { Termeni si conditii }